Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2838(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0619/2011

Esitatud tekstid :

B7-0619/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0570

Vastuvõetud tekstid
PDF 103kWORD 31k
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg
Alaliste komisjonide liikmete arv
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011. aasta otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (2011/2838(RSO))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse oma 15. juuli 2009. aasta otsust alaliste komisjonide arvulise koosseisu kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 183,

A.  arvestades vajadust kindlustada parlamendi töö järjepidevus;

B.  arvestades, et protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) muutva protokolli jõustumisest tulenevalt on uutel liikmetel õigus täieõiguslikult osaleda Euroopa Parlamendi ja selle organite tegevuses;

1.  otsustab muuta parlamendikomisjonide arvulist koosseisu järgmiselt:

  

Väliskomisjon: 76 liiget

  

Arengukomisjon: 30 liiget

  

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon: 29 liiget

  

Eelarvekomisjon: 44 liiget

  

Eelarvekontrollikomisjon: 30 liiget

  

Majandus- ja rahanduskomisjon: 48 liiget

  

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon: 51 liiget

  

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon: 68 liiget

  

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon: 60 liiget

  

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon: 41 liiget

  

Transpordi- ja turismikomisjon: 46 liiget

  

Regionaalarengukomisjon: 50 liiget

  

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon: 44 liiget

  

Kalanduskomisjon: 24 liiget

  

Kultuuri- ja hariduskomisjon: 32 liiget

  

Õiguskomisjon: 25 liiget

  

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: 60 liiget

  

Põhiseaduskomisjon: 25 liiget

  

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon: 35 liiget

  

Petitsioonikomisjon: 35 liiget

  

ning otsustab muuta parlamendi allkomisjonide arvulist koosseisu järgmiselt:

  

Inimõiguste allkomisjon: 31 liiget

  

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: 31 liiget

   2. otsustab esimeeste konverentsi 9. juuli 2009. aasta komisjoni juhatuse koosseisu käsitlevale otsusele viidates, et komisjoni juhatus võib koosneda kuni neljast aseesimehest;
   3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 34.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika