Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2838(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0619/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0619/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0570

Hyväksytyt tekstit
PDF 101kWORD 34k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärä
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2011 pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä (2011/2838(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon valiokuntien jäsenten lukumäärästä 15. heinäkuuta 2009 tekemänsä päätöksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 183 artiklan,

A.  ottaa huomioon tarpeen varmistaa parlamentin työn jatkuvuus,

B.  katsoo, että siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulon jälkeen uusilla jäsenillä on oikeus osallistua Euroopan parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet,

1.  on päättänyt muuttaa valiokuntien jäsenten lukumäärää seuraavasti:

  

ulkoasiainvaliokunta: 76 jäsentä

  

kehitysyhteistyövaliokunta: 30 jäsentä

  

kansainvälisen kaupan valiokunta: 29 jäsentä

  

budjettivaliokunta: 44 jäsentä

  

talousarvion valvontavaliokunta: 30 jäsentä

  

talous- ja raha-asioiden valiokunta: 48 jäsentä

  

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta: 51 jäsentä

  

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta: 68 jäsentä

  

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta: 60 jäsentä

  

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: 41 jäsentä

  

liikenne- ja matkailuvaliokunta: 46 jäsentä

  

aluekehitysvaliokunta: 50 jäsentä

  

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta: 44 jäsentä

  

kalatalousvaliokunta: 24 jäsentä

  

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta: 32 jäsentä

  

oikeudellisten asioiden valiokunta: 25 jäsentä

  

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta: 60 jäsentä

  

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta: 25 jäsentä

  

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta: 35 jäsentä

  

vetoomusvaliokunta: 35 jäsentä

  

sekä muuttaa alivaliokuntien jäsenten lukumäärää seuraavasti:

  

ihmisoikeuksien alivaliokunta: 31 jäsentä

  

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: 31 jäsentä

   2. päättää puheenjohtajakokouksen 9. heinäkuuta 2009 valiokuntien puheenjohtajistojen kokoonpanosta tekemään päätökseen viitaten, että valiokuntien puheenjohtajistoissa voi olla enintään neljä varapuheenjohtajaa;
   3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 34.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö