Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2838(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0619/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0619/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0570

Hyväksytyt tekstit
PDF 101kWORD 34k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärä
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Euroopan parlamentin päätös 14. joulukuuta 2011 pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä (2011/2838(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon valiokuntien jäsenten lukumäärästä 15. heinäkuuta 2009 tekemänsä päätöksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 183 artiklan,

A.  ottaa huomioon tarpeen varmistaa parlamentin työn jatkuvuus,

B.  katsoo, että siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan N:o 36 muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulon jälkeen uusilla jäsenillä on oikeus osallistua Euroopan parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet,

1.  on päättänyt muuttaa valiokuntien jäsenten lukumäärää seuraavasti:

ulkoasiainvaliokunta: 76 jäsentä

kehitysyhteistyövaliokunta: 30 jäsentä

kansainvälisen kaupan valiokunta: 29 jäsentä

budjettivaliokunta: 44 jäsentä

talousarvion valvontavaliokunta: 30 jäsentä

talous- ja raha-asioiden valiokunta: 48 jäsentä

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta: 51 jäsentä

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta: 68 jäsentä

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta: 60 jäsentä

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: 41 jäsentä

liikenne- ja matkailuvaliokunta: 46 jäsentä

aluekehitysvaliokunta: 50 jäsentä

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta: 44 jäsentä

kalatalousvaliokunta: 24 jäsentä

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta: 32 jäsentä

oikeudellisten asioiden valiokunta: 25 jäsentä

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta: 60 jäsentä

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta: 25 jäsentä

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta: 35 jäsentä

vetoomusvaliokunta: 35 jäsentä

sekä muuttaa alivaliokuntien jäsenten lukumäärää seuraavasti:

ihmisoikeuksien alivaliokunta: 31 jäsentä

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: 31 jäsentä

   2. päättää puheenjohtajakokouksen 9. heinäkuuta 2009 valiokuntien puheenjohtajistojen kokoonpanosta tekemään päätökseen viitaten, että valiokuntien puheenjohtajistoissa voi olla enintään neljä varapuheenjohtajaa;
   3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 34.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö