Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2839(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0620/2011

Ingivna texter :

B7-0620/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0571

Antagna texter
PDF 172kWORD 30k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar
P7_TA(2011)0571B7-0620/2011

Europaparlamentets beslut av den 14 december 2011 om antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (2011/2839(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget från talmanskonferensen,

–  med beaktande av sitt beslut av den 14 september 2009 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar(1),

–  med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det finns ett behov av kontinuitet i parlamentets verksamhet.

B.  Efter ikraftträdandet av det protokoll som ändrar protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser har de nya ledamöterna rätt att delta i Europaparlamentets och dess organs verksamhet och fullt ut tillvarata sina rättigheter.

1.  Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter av de interparlamentariska delegationerna enligt följande:

  

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön (18 ledamöter)

  

delegationen för förbindelserna med Indien (28 ledamöter)

  

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön (17 ledamöter)

  

delegationen för förbindelserna med Sydafrika (17 ledamöter)

   2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 36

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy