Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0819(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0443/2011

Indgivne tekster :

A7-0443/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0572

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 32k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré
P7_TA(2011)0572A7-0443/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 1. december 2011 (17227/2011),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C7-0459/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 109,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0443/2011),

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd ved skrivelse af 1. december 2011 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Benoît Coeuré til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en embedsperiode på otte år;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og behovet for fuld uafhængighed for ECB i henhold til artikel 130; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et CV fra kandidaten samt dennes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget derpå den 12. december 2011 afholdt en halvanden time lang høring med den indstillede kandidat, som efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Benoît Coeuré til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik