Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0693/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.10

Приети текстове :

P7_TA(2011)0575

Приети текстове
PDF 302kWORD 79k
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург
Среща на върха ЕС-Русия
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2011 г. относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия на 15 декември 2011 г. и резултатите от изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Русия, и по-специално резолюциите си от 9 юни 2011 г.(1) относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия от 9-10 юни 2011 г., и от 17 юни 2010 г.(2) относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно отношенията между ЕС и Русия, включително резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември 2011 г.(3), в допълнение към своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област(4),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Руската федерация(5) и започналите през 2008 г. преговори за ново споразумение между ЕС и Русия, както и партньорството за модернизация, започнало през 2010 г.,

–  като взе предвид споделяната от ЕС и Русия цел, изложена в общата декларация, представена след 11-та среща на най-високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти („четирите общи пространства“),

–  като взе предвид съвместното окончателно становище и препоръките от заседанието на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия от 19 и 20 септември 2011 г. във Варшава,

–  като взе предвид съвместната декларация на Постоянния съвет за партньорство ЕС–Русия по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието, заседавал на 11 октомври 2011 г. във Варшава,

–  като взе предвид забележките на ВП/ЗП Катрин Аштън на 8-то заседание на Постоянния съвет за партньорство ЕС–Русия, проведено на 17 ноември 2011 г. в Москва,

–  като взе предвид последния диалог ЕС–Русия за правата на човека от 29 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид изявлението на ВП/ЗП Катрин Аштън относно изборите за Дума в Руската федерация, произведени на 6 и 7 декември 2011 г.,

–  като взе предвид предварителните заключения от 5 декември, представени от Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ODIHR), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа след международното наблюдение на изборите за Държавна дума на 4 декември 2011 г.,

–  като взе предвид дневния ред на състоялата се в Брюксел среща на високо равнище между ЕС и Русия от 15 декември 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими както икономически, така и политически; като има предвид, че следователно засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа, а и на страните извън Европа; като има предвид, че Европейският съюз продължава да се ангажира за по-нататъшно задълбочаване и развиване на отношенията си с Русия на основата на сериозен ангажимент към демократичните принципи; като има предвид, че сключването на Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от изключителна важност за изграждането на същинско стратегическо партньорство;

Б.  като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства пред ЕС и една от главните сфери на сътрудничество с Русия; като има предвид, че е от изключително значение ЕС да заеме единна позиция и да прояви силна вътрешна солидарност;

В.  като има предвид, че Русия, в качеството й на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, носи обща отговорност с останалите членове за поддържане на глобалната стабилност; като има предвид, че много международни предизвикателства, особено по отношение на общите съседни държави (Южен Кавказ и Република Молдова), Северна Африка, Сирия, Близкия изток и Иран, тероризма, енергийната сигурност, изменението на климата и финансовите кризи, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия;

Г.  като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и следователно се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека; като има предвид, че все още съществува безпокойство по отношение на положението с правата на човека, принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и репресивните мерки, предприети срещу журналистите и опозицията;

Д.  като има предвид, че 2011 г. се отбелязва 20-годишнината от разпадането на СССР, което беше основен крайъгълен камък за европейската история; като има предвид, че следва да бъде признат приносът към тези събития на онези, които активно се противопоставиха на тоталитаризма и които допринесоха за освобождаването от него;

Е.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека изрази критично отношение във връзка с тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия, които не са в съответствие със стандартите за провеждане на избори, установени от Съвета на Европа и ОССЕ; като има предвид, че все още съществува сериозно безпокойство по отношение на трудностите, пред които са изправени политическите партии, за да участват в изборите, които трудности ефективно ограничават политическата конкуренция и плурализъм в Русия и подкопават легитимността на изборите;

Ж.  като има предвид, че в изборния ден бяха докладвани множество нередности, включително многократно гласуване (така наречения „изборен автобусен туризъм“), възпрепятстване на партийните наблюдатели и пускане на фалшифицирани бюлетини в избирателните урни; като има предвид, че полицията е задържала стотици опозиционни активисти, опитали се да проведат демонстрации на 4 декември 2011 г. и през следващите дни в Москва, Санкт Петербург и други руски градове, за да протестират срещу начина на произвеждане на изборите;

З.  като има предвид, че на 10 декември 2011 г. най-малко 50 000 души излязоха на демонстрация на площад „Болотная“ в Москва, призовавайки за анулиране на резултатите от изборите на 4 декември 2011 г., за нови избори, за оставка на ръководителя на избирателната комисия, за разследва не на твърденията за изборни измами и незабавно освобождаване на задържаните участници в протестите; като има предвид, че подобни демонстрации бяха проведени и в други руски градове;

И.  като има предвид, че измина една година, откакто Европейският парламент призова Съвета, „в отсъствието на стъпки в положителна посока от страна на руските органи, да сътрудничи и да разследва случая на Сергей Магнитски, да настоява руските органи да подведат извършителите под съдебна отговорност и да обмисли ЕС да наложи забрана за влизане“, като той също така насърчи „правоприлагащите агенции в ЕС да си сътрудничат с цел замразяването на банкови сметки и други активи на тези руски длъжностни лица във всички държави-членки на ЕС“(6);

1.  Потвърждава убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори на Европейския съюз в изграждането на стратегическо сътрудничество, с който ЕС споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за съвместни действия на глобално равнище;

2.  Призовава ЕС и Русия да се възползват от предоставената им от предстоящата среща на високо равнище възможност, за да дадат нов тласък на преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество; отново заявява своята подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което обхваща политически, икономически и социални въпроси и което включва всички области, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека; отново заявява, че демокрацията и правата на човека трябва да бъдат неразделна част от това споразумение, по-специално с оглед на определянето и включването на ефективна и действаща клауза за правата на човека;

3.  Призовава за полагане на по-големи усилия за напредък на партньорството за модернизация между ЕС и Русия; подчертава своята увереност, че партньорството за модернизиране ще насърчи реформите и ще даде нов тласък на отношенията между ЕС и Русия, а също така и ще развие взаимно изгодното сътрудничество в областта на търговията, икономиката и енергийната сигурност, допринасяйки същевременно за глобалното икономическо възстановяване; счита, че партньорството за модернизация трябва да се придружава от амбициозен процес на реформи на национално равнище, които да включват консолидирането на демократичните институции и на една надеждна правна система, призовава във връзка с това ЕС и правителството на Русия да определят необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за постигането на тези цели;

4.  Приветства приключването на преговорите за присъединяване на Русия към СТО, което ще помогне за създаване на по-равнопоставени условия за стопанските общности от двете страни и ще улесни и либерализира търговията в световната икономика; подчертава, че с присъединяването си Русия има правно задължение да изпълни всички правила на СТО, включително отказването от протекционистки мерки; в този контекст изразява своята загриженост по отношение на митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус, който доведе до по-високи консолидиран тарифи; изразява убеждението си, че членството на Русия в СТО ще се превърне също така във важен краеъгълен камък за задълбочаване на двустранната икономическа интеграция, включително посредством приключване на текущите преговори относно новото споразумение;

5.  Подчертава значението на задълбочаването на енергийното партньорство с Русия; заявява повторно, че снабдяването с природни ресурси не трябва да се използва като политически инструмент; подчертава значението на сътрудничеството в областта на енергетиката, което представлява възможност за по-нататъшно сътрудничество в областта на търговията и икономиката в отворен и прозрачен пазар, при пълно разбиране на нуждата на ЕС от диверсификация на каналите на транспортиране и на доставчиците на енергия; подчертава, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с равнопоставения достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите и правно обвързваща енергийна рамка, която да гарантира надеждни и сигурни енергийни доставки, въз основа на еднакви стандарти за всички държави-членки на ЕС;

6.  Призовава Съвета и Комисията да гарантират включването на принципите на Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол към него в новото споразумение за партньорство между ЕС и Русия; приветства подписването през февруари 2011 г. на актуализиран механизъм за ранно предупреждение с цел по-нататъшно подобряване на координацията при извънредни ситуации, свързани с търсенето или предлагането;

7.  Подчертава, че ЕС следва да разшири сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката и в други области като енергийната ефективност или научни изследвания в сферата на технологиите за възобновяема енергия; заявява отново, че междуправителствените и търговските споразумения в областта на енергетиката между Русия и организации от ЕС, трябва да бъдат в съответствие със правните задължения в двете страни;

8.  Настоятелно призовава Руската федерация да увеличи своя принос за овладяването на изменението на климата чрез намаления на емисиите на парникови газове на национално равнище и чрез участието си в международните преговори за всеобхватна рамка за политиката в областта на климата след 2012 г. съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото; в този контекст подчертава, че за да се постигнат до 2020 г. необходимите намаления спрямо емисиите от 1990 г. за страните от приложение I , всички индустриализирани държави трябва да поемат ангажимент за цели, които съставляват значително намаление спрямо сегашните равнища на емисиите, и да увеличат улавянето на въглероден диоксид в горите;

9.  Призовава Русия да ратифицира конвенцията от Еспоо на ИКЕ на ООН и да пристъпи незабавно към спазването й и напомня за руския ангажимент за разработване на единни стандарти за оценка на въздействието върху околната среда на трансгранични проекти;

10.  Признава съвместните заключения от 11 октомври 2011 г. за обявяване на финализирането на списъка с общи стъпки за безвизов режим и поддържа официалното му одобрение и последващото му прилагане; припомня значението на осигуряването на регионална съгласуваност във възприетия подход към либерализиране на визовия режим с Русия и държавите от Източното партньорство; приветства приключването на преговорите относно измененията на действащото Споразумение за облекчаване на визовия режим между Русия и ЕС от 2006 г. и установяването на диалог за миграцията между ЕС и Русия; изтъква значението на ефективното прилагане на Споразумението за реадмисия между Русия и ЕС; призовава за по-нататъшно сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряването на контрола на граничните контролно-пропускателни пунктове и обмена на информация относно тероризма и организираната престъпност;

11.  Приветства предложението за опростяване на местния граничен трафик в Калининградска област и посочва, че това ще допринесе за по-нататъшно насърчаване на стратегическото партньорство между ЕС и Русия в съответствие с приоритетите, заложени в Пътната карта за общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

12.  Отбелязва резултатите от изборите за Държавна дума, проведени на 4 декември 2011 г.; подчертава, че провеждането на изборите показа, че Русия не спазва стандартите за провеждане на избори, установени от ОССЕ; изразява дълбоката си загриженост по отношение на докладите за измама и предварителните констатации в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИЧП) относно процедурни нарушения, липса на безпристрастност на медиите, тормоз спрямо независимите наблюдатели и липса на разделение между партия и държава;

13.  Отново заявява, че тромавата процедура за регистрация доведе до изключването на няколко опозиционни партии и възпрепятства сериозно свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм от самото начало;

14.  Осъжда действията на руските държавни органи срещу „Голос“ – руска група за наблюдение на изборите, след като последната създаде специален уебсайт за регистриране на изборни измами и нередности;

15.  Приветства демонстрациите в Русия като израз на волята на руския народ за повече демокрация; осъжда действията на полицията по отношение на мирните демонстрации в протест срещу нередностите при изборите и измамите, докладвани от международните наблюдатели; настоятелно призовава руските органи да зачитат свободата на събранията и на словото, да не навреждат на мирните демонстранти и да освободят незабавно и безусловно всички мирни демонстранти, които са били задържани в контекста на изборите; призовава за незабавно и обстойно разследване на всички доклади за измама и сплашвания и за наказания на носещите отговорност и се надява, че нареждането на президента Медведев за провеждане на разследвания ще бъде реално и прозрачно;

16.  Отбелязва неотдавнашните призиви за анулиране на изборите за Държавна дума от 4 декември 2011 г.; призовава руските органи да разследват задълбочено всички случаи на изборни нарушения с цел наказване на служителите, участвали в тях, както и да проведат повторно гласуване там, където са отбелязани нарушения;

17.  Призовава да бъдат проведени нови свободни и справедливи избори след регистрация на всички опозиционни партии;

18.  Призовава председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията, Заместник-председателя/Върховния представител да поставят въпроса за изборите от 4 декември 2011 г. на срещата на високо равнище, като настояват Русия да спазва своите международни задължения, произтичащи по-специално от нейното членство в Съвета на Европа и в ОССЕ; призовава Съвета на Европа и ОССЕ да направят оценка на спазването от страна на Русия на задълженията, които произтичат от членството й в тези организации;

19.  Настоятелно призовава руските органи да отговорят на констатациите в доклада за наблюдение на ОССЕ/БДИЧП, да осъществят реформа на избирателните закони в съответствие със стандартите на ОССЕ и Съвета на Европа в сътрудничество с Венецианската комисия и да спазват тези стандарти на практика, с цел да се гарантират свободни и демократични президентски избори през 2012 г. с равни възможности за кандидатите от опозицията; призовава Русия да създаде възможност за достатъчно и ефективно наблюдение на изборите, в съответствие със стандартите на ОССЕ/БДИЧП и на Съвета на Европа;

20.  Изразява отново загриженост поради положението на правата на човека в Русия, незачитането на принципите на правовата държава и отсъствието на независима съдебна система; изразява сериозна загриженост, особено по отношение на случая на Сергей Магнитски, включително неналагането на наказание на лицата, за които е доказано, че са виновни за смъртта му; отбелязва доклада, публикуван през юли 2011 г. от Съвета по правата на човека на президента Медведев, който предоставя доказателства, че арестуването на Сергей Магнитски е било противозаконно и че по време на задържането му той е бил подложен на побои и изтезания с цел извличане на признание за вина; отбелязва, че в резултат на бездействието на руските органи Държавният департамент на САЩ, Министерството на външните работи на Великобритания и парламентът на Нидерландия решиха през 2011 г. да наложат визови забрани на около 60 руски длъжностни лица, за които се предполага, че са свързани със смъртта на Сергей Магнитски;

21.  Призовава разследващата комисия да проведе всестранно и пълно разследване, без табу, с цел своевременно да представи конкретни изводи и да предприеме всички необходими действия за подвеждане под отговорност на извършителите; призовава, в случай на по-нататъшно бездействие на руските органи, Съветът да вземе предвид действия, като например забрана за пътуване в целия ЕС и замразяване на финансовите активи на лицата, за които е доказано, че са виновни за изтезанията и смъртта на Сергей Магнитски, както и за прикриването на случая;

22.  Подчертава, че непрекъсната размяна на мнения с Русия относно правата на човека в рамките на консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека е важна като начин за консолидиране на оперативната съвместимост на страните във всички сфери на сътрудничество, и изисква подобряване на формата на тези срещи с цел повишаване на ефективността, със специално внимание към общите действия срещу расизма и ксенофобията, и отваряне на процеса за ефективен принос от страна на Европейския парламент, Държавната дума и неправителствени организации за защита на правата на човека, независимо дали диалогът се провежда в Русия или в държава-членка на ЕС;

23.  Осъжда неотдавнашните предложения за търсенето на наказателна отговорност за публична информация относно сексуалната ориентация и половата идентичност в различни руски райони и на федерално равнище;

24.  Призовава Заместник-председателя/Върховния представител и Комисията да следват съвместни инициативи с руското правителство с цел засилване на сигурността и стабилността в общото пространство на съседство; призовава Русия активно да допринесе за разрешаването на „замразените конфликти“ в съседните държави и да зачита суверенитета и териториалната цялост на всички държави, участващи в „замразените конфликти“;

25.  Заявява отново задължението на Русия за пълно прилагане на състоящото се от шест точки споразумение за прекратяване на огъня, включително за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Грузия; приветства готовността на Русия за напредък в областта на рамково споразумение в областта на операциите за управление на кризи; във връзка с това призовава руските органи да бъдат последователни и да позволят на Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия достъп до окупираните територии на Абхазия и Южна Осетия в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня от 2008 г.;

26.  Подкрепя групата „Минск“ на ОССЕ и нейния съпредседател в усилията й по отношение на решаването на конфликта в Нагорни Карабах;

27.  Приветства подновяването на преговорите във формат 5+2 по отношение на конфликта в Приднестровието и отбелязва първата официална среща на 1 декември 2011 г., с надежда това да бъде началото на решаване на конфликта;

28.  Счита, че Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, трябва да носи своята отговорност в международни кризи; подчертава, че международните предизвикателства, особено по отношение на Сирия и Иран, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия; призовава Русия да приложи по-конструктивен подход, особено по отношение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН; призовава Русия да се присъедини към глобалните усилия за блокиране на опитите на Иран за обогатяване на уран и на другите ядрени дейности с цел разработване на ядрени оръжия; призовава руските органи да се присъединят към международните санкции срещу иранските предприятия в отговор на нападението върху британското посолство;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителството и парламента на Руската федерация, на Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0268.
(2) ОВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 101.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0335.
(4) Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
(5) ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1.
(6) Вж. гореспоменатата резолюция от 16 декември 2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност