Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0693/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0575

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 82k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και το αποτέλεσμα των εκλογών για τη Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και κυρίως τα ψηφίσματά του της 9ης Ιουνίου 2011(1) σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 9-10 Ιουνίου 2011, και της 17ης Ιουνίου 2010(2) σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ/Ρωσίας, μεταξύ άλλων τα ψηφίσματα της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με προετοιμασίες των εκλογών για την κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011(3) καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας(5), και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 σχετικά με μία νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό» που δρομολογήθηκε το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2003 στην Αγία Πετρούπολη, την δημιουργία δηλαδή κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, καθώς και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τελική δήλωση και τις συστάσεις που διατύπωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας κατά τη συνεδρίασή της στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Μονίμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη που εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου, Catherine Ashton, στην 8η σύνοδο του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας στις 17 Νοεμβρίου 2011 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη τον πιο πρόσφατο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 29 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις εκλογές για τη Δούμα στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τα προσωρινά πορίσματα της 5ης Δεκεμβρίου που παρουσίασαν το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά τη διεθνή αποστολή παρατήρησης των εκλογών για την Κρατική Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβαία αλληλεξάρτηση ΕΕ και Ρωσίας τόσο από οικονομική όσο και πολιτική άποψη, καθώς και το γεγονός ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι κατά συνέπεια καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δεσμεύεται στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας με βάση τη βαθειά προσήλωση σε δημοκρατικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη Στρατηγικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει εξέχουσα σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ένταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα πεδία συνεργασίας με τη Ρωσία, καθώς επίσης ότι είναι απολύτως σημαντικό να έχει η ΕΕ ενιαία φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ φέρει από κοινού με τα λοιπά μέλη την ευθύνη για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας, καθώς και ότι πολλές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως στον κοινό γειτονικό χώρο (Νότιο Καύκασο και Δημοκρατία της Μολδαβίας), στη Β. Αφρική, τη Συρία, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, που αφορούν την τρομοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συντονισμένη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθεί και η Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και τα κατασταλτικά μέτρα κατά δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 αντιπροσωπεύει την 20ή επέτειο διάλυσης της ΕΣΣΔ που αποτέλεσε ορόσημο στην ευρωπαϊκή ιστορία· αναγνωρίζει τη συνεισφορά στα γεγονότα αυτά των ατόμων που αντιτάχθηκαν ενεργά στον ολοκληρωτισμό και που συνέβαλαν στην απελευθέρωση από το καθεστώς αυτό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε τις επικρίσεις του σχετικά με τις περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες για την εγγραφή πολιτικών κομμάτων στα σχετικά μητρώα στη Ρωσία, που δεν τηρούν τα εκλογικά πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εκφράζονται μεγάλες ανησυχίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα κατά τη συμμετοχή τους στις εκλογές πράγμα που περιορίζει ουσιαστικά τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό στη Ρωσία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρθηκαν πολλές παρατυπίες κατά την ημέρα των εκλογών, που περιλαμβάνουν την πολλαπλή ψήφο (τα επονομαζόμενα «περιοδεύοντα λεωφορεία»), την παρεμπόδιση των παρατηρητών των κομμάτων και νοθευμένες κάλπες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις στις 4 Δεκεμβρίου 2011 και τις επόμενες ημέρες στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθούν κατά του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2011 τουλάχιστον 50 000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μπολότναγια της Μόσχας για να ζητήσουν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 4ης Δεκεμβρίου 2011, τη διενέργεια νέων εκλογών, την παραίτηση του προϊσταμένου της Εφορευτικής Επιτροπής, τη διενέργεια έρευνας για τις καταγγελλόμενες νοθείες και την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και ένα χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο «εν απουσία θετικών ενεργειών εκ μέρους των ρωσικών αρχών προκειμένου να συνεργαστούν και να διερευνήσουν την υπόθεση Sergey Magnitsky, να επιμείνει ώστε οι ρωσικές αρχές να παραπέμψουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να εξετάσουν την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ», και ότι επίσης ενθάρρυνε «τη συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ, προκειμένου να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω ρώσων αξιωματούχων σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ»(6)·

1.  επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίον μοιράζεται όχι απλώς κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία, με την ευκαιρία της επικείμενης συνόδου κορυφής, να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε μια συνολική και νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα καλύπτει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας όσον αφορά ειδικότερα τον ορισμό και την συμπερίληψη μιας αποτελεσματικής και λειτουργικής ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθεί επίσης πρόοδος στο ζήτημα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα δώσει νέα ώθηση στη σχέση ΕΕ-Ρωσίας, θα ενισχύσει δε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας και της ενεργειακής ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας· θεωρεί ότι η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από μια φιλόδοξη διαδικασία εγχώριων μεταρρυθμίσεων που θα περιλαμβάνουν την παγίωση των δημοκρατικών θεσμών και ένα αξιόπιστο σύστημα δικαίου· ζητεί, σε σχέση με αυτό, από την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να προσδιορίσουν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών·

4.  επιδοκιμάζει την περάτωση των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, που θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων για επιχειρηματικές κοινότητες και των δύο πλευρών, θα διευκολύνει δε και θα ελευθερώσει το εμπόριο στην παγκόσμια οικονομία· τονίζει ότι, μετά την προσχώρησή της, η Ρωσία θα έχει τη νομική υποχρέωση να πληροί όλους τους κανόνες του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από προστατευτικά μέτρα· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του σχετικά με την τελωνειακή ένωση Ρωσίας-Καζαχστάν-Λευκορωσίας που οδήγησε σε υψηλότερους ενοποιημένους δασμούς· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα αποτελέσει σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο για την εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής ολοκλήρωσης, μεταξύ άλλων με την περάτωση των διαπραγματεύσεων για τη Νέα Συμφωνία·

5.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί η ενεργειακή εταιρική σχέση με τη Ρωσία· επαναλαμβάνει ότι ο εφοδιασμός με φυσικούς πόρους δεν θα χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει και για τις δύο πλευρές η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η οποία προσφέρει μια ευκαιρία για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία, σε μια ανοιχτή αγορά χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και κατανοεί πλήρως την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση των διαύλων μεταφοράς και των προμηθευτών ενέργειας· τονίζει ότι οι αρχές της αλληλεξάρτησης και της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας τέτοιας συνεργασίας, μαζί με την ίση πρόσβαση σε αγορές, υποδομές και επενδύσεις, καθώς και σε ένα νομικώς δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται την αξιόπιστη και ασφαλή προμήθεια με ενεργειακούς πόρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί τη βάσει ίσων προδιαγραφών·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα συμπεριληφθούν και οι αρχές της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη για το πρωτόκολλο διαμετακόμισης που επισυνάπτεται σε αυτή· χαιρετίζει την υπογραφή τον Φεβρουάριο του 2011, επικαιροποιημένου Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης για την περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης από πλευράς προσφοράς ή ζήτησης·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διευρύνει την ενεργειακή συνεργασία της με τη Ρωσία και σε άλλα πεδία αμοιβαίας ωφελείας, όπως είναι π.χ. η ενεργειακή απόδοση ή η έρευνα σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επαναλαμβάνει ότι οι διακυβερνητικές και εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Ρωσίας και φορέων στην ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τις νομικές υποχρεώσεις και των δύο πλευρών·

8.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αυξήσει τη συμμετοχή της για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, μέσω μειώσεων των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με τη συμμετοχή της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα μετά το 2012 στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο· επισημαίνει σχετικά ότι, για να επιτευχθούν οι αναγκαίες μειώσεις κατά 25- 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών 1990 για τις χώρες του Παραρτήματος Ι, όλες οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να δεσμευθούν σε στόχους που προβλέπουν σημαντικές μειώσεις από τα σημερινά επίπεδα εκπομπών και αύξηση της κατακράτησης άνθρακα στα δάση·

9.  καλεί επ' αυτού τη Ρωσία να επικυρώσει τη Σύμβαση UNECE (Espoo) του ΟΗΕ και να συμμορφωθεί αμέσως προς αυτήν, υπενθυμίζει δε τη ρωσική υποχρέωση ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διασυνοριακών έργων·

10.  αναγνωρίζει τα κοινά συμπεράσματα της 11ης Οκτωβρίου 2011 που εξαγγέλλουν την οριστικοποίηση του καταλόγου κοινών μέτρων με στόχο τη μετάβαση σε ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, και υποστηρίζει την επίσημη έγκριση και την επακόλουθη εφαρμογή του· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί περιφερειακή συνοχή στην προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για την κατάργηση των θεωρήσεων με τη Ρωσία και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης· επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τροποποιήσεις στην ισχύουσα συμφωνία του 2006 μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ για την απλούστευση των θεωρήσεων· τονίζει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής Ρωσίας-ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας για την παράνομη μετανάστευση, τη βελτίωση των ελέγχων σε διασυνοριακά σημεία ελέγχου και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

11.  επιδοκιμάζει την πρόταση για την απλούστευση της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στην περιφέρεια του Kaliningrad, και τονίζει ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο χάρτη πορείας για τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

12.  λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος των κοινοβουλευτικών εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011· τονίζει ότι κατά τη διεξαγωγή των εκλογών αποδείχτηκε ότι η Ρωσία δεν συμμορφώνεται με εκλογικά πρότυπα που έχει καθορίσει ο ΟΑΣΕ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του όσον αφορά πληροφορίες για περιπτώσεις απάτης και για τα προκαταρκτικά πορίσματα της έκθεσης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ σχετικά με διαδικαστικές παραβάσεις, την έλλειψη αντικειμενικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την παρενόχληση ανεξάρτητων παρατηρητών και την έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ κομμάτων και κράτους·

13.  επαναλαμβάνει ότι η περίπλοκη διαδικασία εγγραφής των κομμάτων στα μητρώα οδήγησε στον αποκλεισμό πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και παρεμπόδισε τον πολιτικό ανταγωνισμό και τον πλουραλισμό ευθύς εξ αρχής·

14.  καταδικάζει έντονα τις ενέργειες των ρωσικών αρχών κατά της οργάνωσης «Golos» αφότου η τελευταία δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για την καταγραφή των απατών και παρατυπιών στις εκλογές·

15.  επιδοκιμάζει τις διαδηλώσεις στη Ρωσία που εκφράζουν τη βούληση του ρωσικού λαού για περισσότερη δημοκρατία· καταδικάζει την καταστολή και σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν κατά των εκλογικών λαθροχειριών και παρατυπιών που ανέφεραν οι διεθνείς παρατηρητές· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης, να μη βλάψουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές και να απελευθερώσουν όσους έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των εκλογών· ζητεί την άμεση και πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για απάτη και εκφοβισμό, και για τιμωρία των υπευθύνων, ελπίζει δε ότι η εντολή του Προέδρου Μεντβέντεφ να διερευνηθούν οι καταγγελίες θα έχει εμπράκτως ουσιαστικό χαρακτήρα και δεν θα στερείται διαφάνειας·

16.  σημειώνει τις πρόσφατες εκκλήσεις για ακύρωση των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011 για την κρατική Δούμα· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να εξετάσουν σε βάθος όλες τις περιπτώσεις εκλογικών παρατυπιών με σκοπό να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι και να επαναλάβουν τις εκλογές στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν πράγματι παρατυπίες·

17.  ζητεί να διεξαχθούν νέες, ελεύθερες και αμερόληπτες εκλογές με καταγραφή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης·

18.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Προεδρία της ΕΕ να θέσουν ξεκάθαρα το ζήτημα των εκλογών της 4ης Δεκεμβρίου 2011 στη Διάσκεψη Κορυφής και να ζητήσουν από τη Ρωσία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν ειδικότερα από την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ να αποτιμήσουν τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αυτών των οργανισμών·

19.  προτρέπει τις ρωσικές αρχές να εισακούσουν τα πορίσματα της έκθεσης παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR, να μεταρρυθμίσουν τους εκλογικούς νόμους σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, και να εφαρμόσουν εμπράκτως τα εν λόγω πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστούν ελεύθερες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές το 2012 παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε υποψηφίους της αντιπολίτευσης· ζητεί από τη Ρωσία να προσφέρει τη δυνατότητα για επαρκή και αποτελεσματική παρακολούθηση των εκλογών, σύμφωνα με τα πρότυπα του ODIHR του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

20.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την έλλειψη κράτους δικαίου και ανεξάρτητου δικαστικού κλάδου· εκφράζει ειδικότερα ανησυχίες για την υπόθεση του Sergey Magnitsky, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής ατιμωρησίας που ακολουθείται για τους αποδεδειγμένα υπαίτιους του θανάτου του· λαμβάνει γνώση της έκθεσης που εξέδωσε τον Ιούλιο 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Προέδρου κ. Μεντβέντεφ και η οποία παρείχε αποδείξεις ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky ήταν παράνομη και η κράτησή του σημαδεύτηκε από ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια με σκοπό να του αποσπασθεί ομολογία ενοχής· επισημαίνει ότι το State Department των ΗΠΑ και το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου και το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών αποφάσισαν το 2011 να επιβάλουν απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου σε περίπου 60 Ρώσους αξιωματούχους που πιστεύεται ότι συνδέονται με το θάνατο του Sergei Magnitsky ως αποτέλεσμα της αδράνειας των Ρωσικών Αρχών·

21.  καλεί την ανακριτική επιτροπή να διεξαγάγει συνεκτική και εμπεριστατωμένη έρευνα χωρίς επιφυλάξεις, να υποβάλει έγκαιρα συγκεκριμένα συμπεράσματα και να λάβει κάθε μέτρο που απαιτείται για την προσαγωγή των υπαίτιων στη δικαιοσύνη· ζητεί από το Συμβούλιο, σε περίπτωση που οι ρωσικές αρχές εξακολουθήσουν να αδρανούν, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης ενεργειών όπως η απαγόρευση ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων όσων βρεθούν ένοχοι για τα βασανιστήρια και τον θάνατο του Sergei Magnitsky, καθώς και για τη συγκάλυψη της υπόθεσης·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να παγιωθεί η διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς συνεργασίας, ζητεί δε να βελτιωθεί ο τρόπος οργάνωσης των συνεδριάσεων αυτών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή δράση που πρέπει να αναληφθεί κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιώδη συμβολή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κρατικής Δούμας και ΜΚΟ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο διάλογος πραγματοποιείται στη Ρωσία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ·

23.  καταδικάζει τις πρόσφατες προτάσεις για την ποινικοποίηση των δημόσιων πληροφοριών σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες αλλά και σε επίπεδο ομοσπονδίας·

24.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να επιδιώξουν κοινές πρωτοβουλίες με τη Ρωσική Κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην κοινή γειτονία, καλεί τη Ρωσία να συμβάλει ενεργά στη διευθέτηση των «παγωμένων διενέξεων» στο γειτονικό της χώρο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών που εμπλέκονται σε «παγωμένες διενέξεις'·

25.  επαναλαμβάνει την υποχρέωση της Ρωσίας για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός των έξι σημείων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· χαιρετίζει την προθυμία της Ρωσίας να κινηθεί στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας πλαίσιο στον τομέα των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων· καλεί επ' αυτού τις Ρωσικές Αρχές να φανούν συνεπείς και να επιτρέψουν ως εκ τούτου στην Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ στη Γεωργία να εισέλθει στα αποσχιστικά εδάφη της Αμπχαζίας και της Νοτίου Οσετίας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας του 2008·

26.  υποστηρίζει την ομάδα του Minsk του ΟΑΣΕ και τον αντιπρόεδρό του στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ·

27.  επιδοκιμάζει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη μορφή 5+2 όσον αφορά τη διένεξη στην Υπερδνειστερία, και λαμβάνει υπόψη την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011 η οποία θα ήταν ευκταίο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διένεξης·

28.  διαπιστώνει ότι η Ρωσία, η οποία έχει δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, πρέπει να επωμιστεί τις ευθύνες της σε περίπτωση διεθνών κρίσεων· τονίζει ότι οι προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως όσον αφορά τη Συρία και το Ιράν, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς συντονισμένη προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί και από τη Ρωσία· καλεί τη Ρωσία να υιοθετήσει πιο εποικοδομητική προσέγγιση, ιδίως ως προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια να εμποδιστούν οι απόπειρες του Ιράν για εμπλουτισμό ουρανίου και οι άλλες δραστηριότητές του στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να συμμετάσχουν στις διεθνείς κυρώσεις εναντίον φορέων ιρανικών συμφερόντων μετά την επιδρομή στην Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0268.
(2) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 101.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0335.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(5) ΕΕ L 327 της 28.11.1997, σ. 1.
(6) Βλ. το προαναφερθέν ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου