Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2948(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0693/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2011 - 7.10

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0575

Sprejeta besedila
PDF 220kWORD 70k
Sreda, 14. december 2011 - Strasbourg
Vrhunsko srečanje EU-Rusija
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2011 o prihodnjem vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 15. decembra 2011 ter izidu volitev v dumo 4. decembra 2011

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji, zlasti resolucij z dne 9. junija 2011o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo 9. in 10. junija 2011(1) ter z dne 17. junija 2010 o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo(2),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odnosih med EU in Rusijo, tudi resolucije z dne 7. julija 2011 o pripravah na volitve v dumo Ruske federacije decembra 2011(3) ter svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na tem področju(4),

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusko federacijo(5), pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

–  ob upoštevanju skupnega cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti ter skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori),

–  ob upoštevanju skupne končne izjave in priporočil s seje odbora za parlamentarno sodelovanje med EU in Rusijo, ki je potekala dne 19. in 20. septembra 2011 v Varšavi,

–  ob upoštevanju skupne izjave stalnega partnerskega sveta EU in Rusije o svobodi, varnosti in pravici s srečanja 11. oktobra 2011 v Varšavi,

–  ob upoštevanju pripomb podpredsednice/visoke predstavnice Catherine Ashton na osmem srečanju stalnega partnerskega sveta EU in Rusije dne 17. novembra 2011 v Moskvi,

–  ob upoštevanju najnovejšega dialoga med EU in Rusijo o človekovih pravicah z dne 29. novembra 2011,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Catherine Ashton o volitvah v dumo v Ruski federaciji 6. in 7. decembra 2011,

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev, ki so jih 5. decembra predstavili OVSE, urad OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice (OVSE/ODIHR), parlamentarna skupščina OVSE (OVSE PA) in parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PACE), potem ko je potekala mednarodna misija za opazovanje volitev v rusko dumo 4. decembra 2011,

–  ob upoštevanju dnevnega reda vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki bo 15. decembra 2011 v Bruslju,

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker sta EU in Rusija gospodarsko in politično odvisni ena od druge; ker so okrepljeno sodelovanje in dobri sosedski odnosi med EU in Rusijo zato izjemno pomembni za stabilnost, varnost ter blaginjo Evrope in okolice; ker si Evropska unija še vedno prizadeva za nadaljnjo poglobitev in razvoj odnosov z Rusijo, ki bi temeljili na trdni zavezi demokratičnim načelom; ker je sklenitev strateškega partnerskega sporazuma med EU in Rusko federacijo še vedno bistvena za vzpostavitev resničnega strateškega partnerstva;

B.  ker je zanesljivost oskrbe z energijo eden največjih izzivov za EU in eno glavnih področij sodelovanja z Rusijo; ker je izjemno pomembno, da EU nastopi enotno in pokaže močno notranjo solidarnost;

C.  ker Rusija kot stalna članica varnostnega sveta Združenih narodov deli odgovornost z drugimi članicami za ohranjanje svetovne stabilnosti; ker je številne mednarodne izzive, predvsem v skupni soseščini (južni Kavkaz in Republika Moldavija), severni Afriki, Siriji, na Bližnjem vzhodu in v Iranu, na primer s področja terorizma, zanesljive oskrbe z energijo, podnebnih sprememb in finančne krize, mogoče rešiti le z usklajenim pristopom, pri katerem bi sodelovala tudi Rusija;

D.  ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in se je s tem zavezala načelom demokracije in spoštovanju temeljnih pravic; ker še zmeraj prevladuje zaskrbljenost nad stanjem človekovih pravic, pravno državo, neodvisnostjo sodstva ter represivnimi ukrepi proti novinarjem in predstavnikom opozicije;

E.  ker leta 2011 poteka dvajseta obletnica razpada ZSSR, ki je pomenil prelomnico v evropski zgodovini; ker bi bilo treba priznati, da so k tem dogodkom prispevali tisti, ki so dejavno nasprotovali totalitarizmu in prispevali k osvoboditvi izpod njega;

F.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice 12. aprila 2011 izrazilo kritiko v zvezi z okornimi postopki za registracijo političnih strank v Rusiji, ki niso v skladu z volilnimi standardi, ki sta jih določila Svet Evrope in OVSE; ker še vedno vlada velika zaskrbljenost zaradi težav, s katerimi se pri udeležbi na volitvah soočajo politične stranke, kar dejansko omejuje politično konkurenco in pluralizem v Rusiji ter spodkopava verodostojnost volitev;

G.  ker so na dan volitev poročali o številnih nepravilnostih, vključno z večkratnim glasovanjem (t. i. vrtiljaki oz. „bus carousels“), oviranjem strankarskih opazovalcev in polnjenjem volilnih skrinjic s ponarejenimi glasovnicami; ker je policija pridržala več sto opozicijskih aktivistov, ki so 4. decembra 2011 ter naslednje dni v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih ruskih mestih poskušali organizirati protest zaradi poteka volitev;

H.  ker se je 10. decembra 2011 na moskovskem trgu Bolotnaja zbralo vsaj 50 000 protestnikov, ki so zahtevali razveljavitev rezultatov volitev z dne 4. decembra 2011, nove volitve, odstop predsednika volilne komisije, preiskavo domnevnih goljufij in takojšnjo izpustitev aretiranih protestnikov; ker so podobne demonstracije potekale tudi v drugih ruskih mestih;

I.  ker je minilo leto dni, odkar je Evropski parlament pozval Svet, naj „glede na to, da ruske oblasti niso dale nobenega pozitivnega znamenja, da nameravajo sodelovati in raziskati primer Sergeja Magnickega, vztraja pri tem, da ruski organi pred sodišče privedejo odgovorne, in razmisli o prepovedi vstopa v EU“, organe pregona EU pa spodbudil, naj sodelujejo pri zamrznitvi bančnih računov in drugega premoženja odgovornih ruskih uradnikov v vseh državah članicah EU(6);

1.  ponavlja prepričanje, da Rusija ostaja ena najpomembnejših partneric Evropske unije pri vzpostavljanju strateškega sodelovanja, saj si z njo deli ne le gospodarske in trgovske interese, pač pa tudi cilj tesnega sodelovanja na svetovni ravni;

2.  poziva EU in Rusijo, naj prihodnje vrhunsko srečanje izkoristita za pospešitev pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju; ponavlja svojo podporo celovitemu, pravno zavezujočemu sporazumu, ki bo zajemal politična, gospodarska in socialna vprašanja in vključeval vsa področja, povezana z demokracijo, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic; ponovno poudarja svoje stališče, da morajo biti demokracija in človekove pravice sestavni del tega sporazuma, zlasti opredelitev in vključitev učinkovite in operativne klavzule o človekovih pravicah;

3.  poziva tudi k okrepitvi prizadevanj za razvoj partnerstva za modernizacijo med EU in Rusijo; je še vedno trdno prepričan, da bo partnerstvo za modernizacijo spodbujalo reforme in dalo nov zagon odnosom med EU in Rusijo, pripomoglo k razvoju vzajemno koristnega sodelovanja na področju trgovine, gospodarstva in zanesljive oskrbe z energijo, obenem pa prispevalo k oživitvi svetovnega gospodarstva; meni, da mora partnerstvo za modernizacijo spremljati ambiciozen proces notranjih reform, ki bodo zajemale utrditev demokratičnih institucij in zanesljivega pravnega sistema; v zvezi s tem poziva EU in rusko vlado, naj opredelita ustrezne ukrepe, potrebne za dosego teh ciljev;

4.  pozdravlja zaključitev pogajanj o vstopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, kar bo pomagalo pri ustvarjanju enakopravnejših konkurenčnih pogojev za poslovne skupnosti na obeh straneh ter olajšalo in liberaliziralo trgovino v svetovnem gospodarstvu; poudarja, da je Rusija s pristopom pravno zavezana k izpolnjevanju pravil STO, kar med drugim pomeni, da se mora odpovedati zaščitnim ukrepom; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost zaradi carinske unije med Rusijo, Kazahstanom in Belorusijo, ki je povzročila višje usklajene carine; izraža prepričanje, da se bo članstvo Rusije v STO izkazalo tudi kot pomembna odskočna deska za poglobitev dvostranskega gospodarskega povezovanja, tudi prek zaključka potekajočih pogajanj o novem sporazumu;

5.  poudarja, kako pomembno je okrepiti partnerstvo z Rusijo na področju energije; poudarja, da oskrba z naravnimi viri ne bi smela biti politično orodje; poudarja pomen sodelovanja na področju energije za obe strani, saj pomeni priložnost za nadaljnjo trgovinsko in gospodarsko sodelovanje na odprtem in preglednem trgu, s popolnim razumevanjem potreb EU po raznovrstnosti prevoznih poti in ponudnikov energije; poudarja, da morajo biti načela soodvisnosti in preglednosti osnova takšnega sodelovanja, to pa velja tudi za enakopraven dostop do trgov, infrastrukture in naložb ter zanesljiv pravni okvir, s katerim bi zagotovili zanesljivo in varno energetsko oskrbo na podlagi enakih standardov za vse države članice EU;

6.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo načela pogodbe o energetski listini in njej priloženega prehodnega protokola vključena v novi sporazum o partnerskem sodelovanju med EU in Rusijo; pozdravlja dejstvo, da je bil februarja 2011 podpisan posodobljen mehanizem zgodnjega opozarjanja, s katerim se bo dodatno izboljšalo usklajevanje ob izrednih razmerah v ponudbi ali povpraševanju;

7.  poudarja, da bi morala EU svoje sodelovanje z Rusijo na področju energetike razširiti tudi na druga področja, na primer na energetsko učinkovitost ali raziskave na področju tehnologij obnovljivih virov energije; poudarja, da morajo biti medvladni in trgovinski sporazumi na področju energetike med Rusijo in subjekti iz EU v skladu s pravnimi zahtevami na obeh straneh;

8.  poziva Rusko federacijo, naj z zmanjšanjem domačih toplogrednih plinov ter sodelovanjem v mednarodnih pogajanjih za celovit okvir za okoljsko politiko po letu 2012 pod okriljem okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in kjotskega protokola poveča svoj prispevek pri reševanju vprašanja podnebnih sprememb; zato poudarja, da se morajo za potrebno dosego zmanjšanja emisij do leta 2020 v primerjavi z letom 1990 držav iz Priloge I vse industrializirane države obvezati, da bodo dosegle cilje o znatnem zmanjšanju v primerjavi s sedanjimi emisijami ter da bodo povečale zajemanje ogljika v gozdovih;

9.  poziva Rusijo, naj ratificira in nemudoma upošteva konvencijo UNECE (Espoo), ter jo opozarja, da se je zavezala k razvoju enotnih standardov za presojo vplivov na okolje pri čezmejnih projektih;

10.  priznava skupne zaključke z 11. oktobra 2011, v katerih je bilo napovedano dokončno oblikovanje seznama skupnih ukrepov v smeri odprave vizumov, ter podpira uradno odobritev in nadaljnje izvajanje tega seznama; opozarja na pomen zagotavljanja regionalno usklajenega pristopa k liberalizaciji vizumskega režima z Rusijo in državami vzhodnega partnerstva; pozdravlja zaključek pogajanj o spremembah obstoječega sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov med Rusijo in EU, ki je bil sklenjen leta 2006, ter vzpostavitev dialoga o migracijah med EU in Rusijo; poudarja pomen učinkovitega izvajanja sporazuma med Rusijo in EU o ponovnem sprejemu; poziva k nadaljnjemu sodelovanju na področju nezakonitega priseljevanja, boljšemu nadzoru na mejnih prehodih in boljši izmenjavi informacij o terorizmu in organiziranem kriminalu;

11.  pozdravlja predlog za poenostavitev obmejnega prometa v kaliningrajski regiji ter meni, da bo to prispevalo k nadaljnjemu spodbujanju strateškega partnerstva med EU in Rusijo v skladu s prednostnimi nalogami, ki izhajajo iz časovnega načrta za skupni prostor svobode, varnosti in pravice;

12.  je seznanjen z izidom volitev v rusko dumo dne 4. decembra 2011; poudarja, da je potek volitev pokazal, da Rusija ne izpolnjuje volilnih standardov, ki jih določa OVSE; izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročanja o goljufijah in predhodnih ugotovitvah poročila misije OVSE/ODIHR o postopkovnih kršitvah, pomanjkanju nepristranskosti medijev, nadlegovanju neodvisnih opazovalcev ter pomanjkanju ločitve med vladajočo stranko in državo;

13.  ponovno poudarja, da je bilo zaradi okornega registracijskega postopka izključenih več opozicijskih strank, kar je resno spodkopalo svobodo združevanja, politično konkurenco in pluralizem;

14.  ostro obsoja ukrepe ruskih oblasti proti Golosu, ruski organizaciji za spremljanje volitev, potem ko je ta vzpostavila posebno spletno stran za prijavljanje volilnih prevar in nepravilnosti;

15.  pozdravlja proteste v Rusiji kot izraz težnje ruskega naroda k večji demokraciji; obsoja dejstvo, da je policija zatrla mirne demonstracije proti volilnim nepravilnostim in goljufijam, o katerih so poročali mednarodni opazovalci; poziva ruske oblasti, naj spoštujejo svobodo združevanja in izražanja, naj ne poškodujejo mirnih protestnikov ter naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse miroljubne protestnike, ki so bili aretirani v zvezi z volitvami; poziva k takojšnji in popolni preiskavi v zvezi z vsemi poročili o prevarah in zastraševanju ter kaznovanju tistih, ki so zanje odgovorni, in upa, da se bo ukaz predsednika Medvedjeva, da je treba ta poročila raziskati, izkazal za resničnega in preglednega;

16.  je seznanjen z nedavnimi pozivi za razveljavitev volitev v dumo 4. decembra 2011; poziva ruske oblasti, naj temeljito obravnavajo vse primere volilnih nepravilnosti, da bi kaznovale za to odgovorne uradnike ter ponovile glasovanje tam, kjer je prišlo do nepravilnosti;

17.  poziva k razpisu novih svobodnih in poštenih volitev po registraciji vseh opozicijskih strank;

18.  poziva predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije in visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj na vrhu zastavijo vprašanje glede volitev 4. decembra 2011 ter pozovejo Rusijo, naj spoštuje svoje mednarodne obveznosti, ki izhajajo predvsem iz njenega članstva v Svetu Evrope in OVSE; poziva Svet Evrope in OVSE, naj ocenita, ali Rusija izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz njenega članstva v teh organizacijah;

19.  poziva ruske oblasti, naj proučijo ugotovitve poročila opazovalne misije OVSE/ODIHR, reformirajo volilno zakonodajo v skladu s standardi OVSE in Sveta Evrope ter v sodelovanju z Beneško komisijo in naj upoštevajo te standarde tudi v praksi, da bi v letu 2012 zagotovili svobodne in demokratične predsedniške volitve z enakimi možnostmi opozicijskih kandidatov; poziva Rusijo, naj ustvari možnosti za zadostno in učinkovito spremljanje volitev v skladu s standardi OVSE/ODIHR in Sveta Evrope;

20.  ponovno poudarja zaskrbljenost zaradi razmer na področju človekovih pravic v Rusiji ter nespoštovanja pravne države in neodvisnosti sodstva; je resno zaskrbljen zlasti zaradi primera Sergeja Magnickega in nezmožnosti kaznovanja tistih, ki jim je bila dokazana krivda za njegovo smrt; je seznanjen s poročilom, ki ga je julija 2011 objavil svet za človekove pravice predsednika Medvedjeva in ki vsebuje dokaze o tem, da je bila aretacija Sergeja Magnickega nezakonita, njegovo pridržanje pa je bilo zaznamovano s pretepanjem in mučenjem z namenom priznanja krivde; ugotavlja, da so ameriško in britansko zunanje ministrstvo ter nizozemski parlament v letu 2011 sklenili uvesti prepoved izdajanja vizumov za okoli 60 ruskih uradnikov, za katere obstaja sum, da so zaradi neukrepanja ruskih oblasti vpleteni v smrt Sergeja Magnickega;

21.  poziva preiskovalni odbor, naj izvede obsežno in natančno preiskavo brez tabujev, čim prej predstavi konkretne zaključke in sprejme vse potrebne ukrepe, da bodo odgovorni privedeni pred sodišče; v primeru nadaljnjega neukrepanja ruskih oblasti poziva Svet, naj prouči ukrepe, kot so popolna prepoved potovanja v EU in zamrznitev finančnih sredstev za vse, ki so bili spoznani za krive mučenja in smrti Sergeja Magnickega, pa tudi za prikrivanje tega primera;

22.  poudarja pomen neprekinjene izmenjave stališč o človekovih pravicah z Rusijo v okviru posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, kar bo utrdilo interoperabilnost obeh strani na vseh področjih sodelovanja, ter zahteva, da se izboljša format teh srečanj, da bi postala bolj učinkovita, s posebnim poudarkom na skupnih ukrepih proti rasizmu in ksenofobiji, ter da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta, ruske dume in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, ne glede na to, ali dialog poteka v Rusiji ali v kateri od držav članic EU;

23.  obsoja pred kratkim podane predloge o kriminalizaciji javnih informacij o spolni usmerjenosti in spolni identiteti v različnih ruskih regijah in na zvezni ravni;

24.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj si skupaj z rusko vlado prizadevata za skupne pobude za krepitev varnosti in stabilnosti v svetu, zlasti pa v skupni soseščini; poziva Rusijo, naj dejavno prispeva k rešitvi zamrznjenih konfliktov v svoji soseščini ter spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav, ki so v te konflikte vpletene;

25.  ponovno poudarja obveznost Rusije, da v celoti izvaja šest točk sporazuma o premirju, ki vključujejo tudi spoštovanje gruzijske suverenosti in ozemeljske celovitosti; pozdravlja rusko pripravljenost, da prispeva k napredku okvirnega sporazuma na področju dejavnosti kriznega upravljanja; v zvezi s tem poziva ruske oblasti, naj bodo dosledne in tako nadzorni misiji EU v Gruziji v skladu s sporazumom o prekinitvi ognja iz leta 2008 omogočijo dostop do zasedenih ozemelj Abhazije iz Južne Osetije;

26.  podpira skupino iz Minska pod okriljem organizacije OVSE in njenega sopredsednika v prizadevanjih za rešitev konflikta v Gorskem Karabahu;

27.  pozdravlja nov začetek pogajanj v formatu 5+2, kar zadeva pridnestrski konflikt, in je seznanjen s prvim uradnim srečanjem z dne 1. decembra 2011, za katerega upa, da bo prvi korak na poti k rešitvi konflikta;

28.  izjavlja, da mora Rusija, ki ima pravico do veta v varnostnem svetu Združenih narodov, prevzeti svoje odgovornosti v mednarodnih krizah; poudarja, da izzivov na mednarodni ravni, zlasti glede Sirije in Irana, ni mogoče rešiti brez usklajenega pristopa, ki bo vključeval tudi Rusijo; poziva Rusijo, naj sprejme konstruktivnejši pristop, zlasti glede resolucij varnostnega sveta Združenih narodov; poziva Rusijo, naj se pridruži svetovnim prizadevanjem za zaustavitev iranskih poskusov za obogatitev urana ter drugih jedrskih dejavnosti za izdelavo jedrskega orožja; poziva ruske oblasti, naj se pridružijo mednarodnim sankcijam proti iranskim subjektom v odziv na napade na tamkajšnje britansko veleposlaništvo;

29.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0268.
(2) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 101.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0335.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0489.
(5) UL L 327, 28.11.1997, str. 1.
(6) Glej zgoraj navedeno resolucijo z dne 16. decembra 2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov