Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2945(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0701/2011

Разисквания :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 14.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0590

Приети текстове
PDF 291kWORD 48k
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург
Азербайджан и по-специално случаят на Rafig Tagi
P7_TA(2011)0590RC-B7-0701/2011

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. относно Азербайджан, по-специално случая на Рафик Таги

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Азербайджан, и по-специално тези относно правата на човека,

–  като взе предвид заключенията от втората среща на високо равнище на Източното партньорство, проведена на 29–30 септември 2011 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Азербайджан, влязло в сила през 1999 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 12 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид заключенията от дванадесетото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС–Азербайджан, проведено на 25 ноември 2011 г. в Брюксел,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Рафик Таги, известен азербайджански писател и журналист, почина на 23 ноември 2011 г. в Баку вследствие на нараняванията, които му бяха нанесени по време на брутално нападение с нож четири дни по-рано;

Б.  като има предвид, че азербайджанското правителство започна наказателно разследване във връзка с нападението;

В.  като има предвид, че според сведенията Рафик Таги е получавал смъртни заплахи в седмиците преди нападението, за които се предполага, че са отмъщение, наред с другото, за статия, публикувана на уебсайта на Radio Azadlyq (Свобода) на 10 ноември 2011 г., в която той критикува настоящото иранско правителство;

Г.  като има предвид, че Рафик Таги изтърпя наказание лишаване от свобода след осъждането си през май 2007 г. по обвинение в подбуждане към религиозна омраза, основано на статия, която той беше написал за вестника Sanat, в която твърди, че ислямските ценности се състоят в предотвратяване на интеграцията на Азербайджан в европейските структури и закърняване на демократичния му напредък;

Д.  като има предвид, че великият аятолах Fazel Lankarani, един от водещите ирански духовници, издаде фетва с призив за убийство на Рафик Таги, след като последният публикува споменатата статия; като има предвид, че фетвата също така призова за убийство на Самир Садагатоглу, редактор на вестник Sanat;

Е.  като има предвид, че иранските органи никога не осъдиха тази фетва, която изглежда като подбуждане към убийство, нито поясниха, че всеки, който се подозира в подбуждане, планиране, извършване или помагачество на нападенията срещу Рафик Таги или Самир Садагатоглу, следва да бъде подведен под наказателна отговорност;

Ж.  като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на човека, който наблюдава изпълнението на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по който Иран е страна, наскоро изрази загриженост във връзка с член 226 от Наказателния кодекс на Иран, който гласи, че „за извършването на убийство ще се наложи наказание, при условие че убитото лице не е заслужавало да умре в съответствие с ислямското право“; като имат предвид, че фетви се използват, за да се оправдае, че дадено лице „заслужава да умре“;

З.  като има предвид, че азербайджанските органи никога не осъдиха по ясен начин фетвата и публичните заплахи за убийство, които Рафик Таги получи по време на процеса срещу него за „оклеветяване на религията“ през 2007 г.; като има предвид, че дори смъртта му беше отразена само в минимална степен от контролираната от държавата телевизия и че органите все още не са осъдили публично убийството му;

И.  като има предвид, че азербайджанските органи имат слаб успех в разследването на нападения срещу журналисти, като допринасят значително за поддържането на атмосфера на страх и безнаказаност, която се разпространи сред всички медии през последните години;

Й.  като има предвид, че Азербайджан участва активно в европейската политика за съседство и Източното партньорство, съучредител е на Евронест и се ангажира да зачита демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, които са основни ценности на тези инициативи;

К.  като има предвид, че Азербайджан ще стане непостоянен член в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) за периода 2012–2013 г. и че се ангажира да защитава ценностите, провъзгласени в Хартата за правата на човека на ООН;

Л.  като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и страна по Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и по редица други международни договори за правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права;

М.  като има предвид, че Азербайджан се ангажира да зачита правата на човека като част от основните европейски ценности в рамките на членството си в Съвета на Европа, ОССЕ, Плана за действие на ЕПС и съвместната декларация от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство;

1.  Осъжда решително убийството на Рафик Таги и изразява своята загриженост във връзка с безопасността на Самир Садагатоглу; изразява разочарованието си от това, че азербайджанските органи не осъдиха по ясен начин убийството на Рафик Таги и не осигуриха обществена осведоменост по отношение на разследването на обстоятелствата около смъртта му;

2.  Приветства хода на азербайджанското правителство да създаде специална работна група за разследване на убийството на Рафик Таги; призовава органите на Азербайджан да гарантират, че разследването е пълно и ефективно и че извършителите са наказателно преследвани и подведени под отговорност в рамките на съдебен процес, който отговаря на международните стандарти за справедлив процес;

3.  Призовава азербайджанските органи да положат всички усилия, за да защитят живота и безопасността на Самир Садагатоглу;

4.  Обръща внимание на факта, че МПГПП предвижда свобода на убеждение и свобода на словото, включително и свобода на критика на религиите и системите от убеждения; подчертава, че правото на свобода на словото, както офлайн, така и онлайн, е от първостепенно значение за едно свободно и демократично общество и за защитата и утвърждаването на други права; призовава азербайджанските органи да се въздържат от злоупотреба с наказателното право с цел потъпкване на свободния дебат за религията;

5.  Отново заявява, че свободният достъп до информация и средства за комуникация, както и нецензурираният достъп до интернет (интернет свобода), са универсални права и са незаменими за правата на човека, като например свободата на словото и достъпа до информация, както и за гарантирането на прозрачност и отчетност в обществения живот;

6.  Настоява, че заплахите и подбуждането към насилие срещу лица, изразили възгледи, които се считат за „обидни“ от някои привърженици на религии и системи от убеждения, са напълно неприемливи, че трябва да бъдат наказателно преследвани тези, които са отговорни за подобни заплахи и подбуждане, и че трябва да бъдат напълно гарантирани свободата на словото и безопасността на застрашените лица;

7.  Настоятелно призовава иранските органи да премахнат понятието за „заслужаване на смърт“ от Наказателния кодекс, чието преразглеждане се обсъжда в момента в парламента на Иран; изразява сериозна загриженост, че съществуването на фетви, призоваващи за убийство на дадено лице, може да се използва като защита в иранските съдилища от лица, обвинени в убийство, на основание, че жертвата „заслужава да умре“; настоятелно призовава иранските органи да гарантират, че всеки заподозрян в подбуждане, планиране, извършване или помагачество на убийство, независимо дали убийството се извършва в Иран или другаде, е подведен под наказателна отговорност в рамките на съдебен процес, който отговаря напълно на международните стандарти за справедлив процес;

8.  Призовава иранските органи да предложат всяко необходимо сътрудничество на азербайджанските органи по време на разследването на убийството на Рафик Таги и да гарантират, че иранските духовници не призовават за убийство на когото и да било, независимо дали в Иран или друга държава;

9.  Призовава азербайджанските органи да покажат истинския си ангажимент към правата на човека и да спазят задълженията си съгласно международното право и в контекста на Евронест, Източното партньорство или всяко бъдещо споразумение за асоцииране с ЕС, по-специално към защитата на правото на живот и на свободата на словото;

10.  Изразява съжаление от това, че азербайджанските органи не успяха да издадат виза на докладчика по политическите затворници към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; призовава правителството на Азербайджан да позволи на докладчика да посети страната, с цел да проучи положението на предполагаемите политически затворници;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на Република Азербайджан и Ислямска република Иран, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията и на Съвета на ООН по правата на човека.

Правна информация - Политика за поверителност