Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2945(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0701/2011

Forhandlinger :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Afstemninger :

PV 15/12/2011 - 14.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0590

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 41k
Torsdag den 15. december 2011 - Strasbourg
Aserbajdsjan, især Rafig Tagi-sagen
P7_TA(2011)0590RC-B7-0701/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2011 om Aserbajdsjan, især sagen vedrørende Rafig Tagi

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Aserbajdsjan, især vedrørende menneskerettighederne,

–  der henviser til konklusionerne fra det andet topmøde for Østpartnerskabet, der fandt sted den 29.-30. september 2011,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Kommissionen og Aserbajdsjan, der trådte i kraft i 1999,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for EU's højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 12. oktober 2011,

–  der henviser til konklusionerne fra det 12. møde i samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan, der fandt sted i Bruxelles den 25. november 2011,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at den fremtrædende aserbajdsjanske forfatter og journalist Rafig Tagi den 23. november 2011 døde i Baku af de kvæstelser, han pådrog sig under et brutalt knivoverfald fire dage tidligere;

B.  der henviser til, at den aserbajdsjanske regering har iværksat en efterforskning af overfaldet;

C.  der henviser til, at Rafig Tagi angiveligt havde fået dødstrusler i ugerne op til angrebet, hvilket formodes at være hævn for blandt andet en artikel, der blev offentliggjort på webstedet tilhørende Radio Azadlyq (Frihed) den 10. november 2011, hvori han kritiserede den siddende iranske regering;

D.  der henviser til, at Rafig Tagi udsonede en fængselsstraf efter i maj 2007 at være blevet dømt for at opvigle til religiøst had, en anklage baseret på en artikel, han havde skrevet i avisen Sanat, hvori han hævdede, at islamiske værdier stod i vejen for Aserbajdsjans integration i de europæiske strukturer og hæmmer den demokratiske proces;

E.  der henviser til, at en ledende iransk religiøs leder, stor-ayatollah Fazel Lankarani, udstedte en fatwa med opfordring til drab af Rafig Tagi, efter at denne havde offentliggjort sin artikel; der henviser til, at fatwaen også opfordrede til drab af Samir Sadagatoglu, redaktøren af Sanat;

F.   der henviser til, at de iranske myndigheder aldrig fordømte fatwaen, der fremstår som en opfordring til mord, og heller ikke har tydeliggjort, at personer, der mistænkes for at tilskynde til, planlægge, udføre elle medvirke til overfald på Rafig Tagi er Samir Sadagatoglu, vil blive retsforfulgt;

G.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsudvalg, der fører tilsyn med gennemførelsen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Iran er deltager i, for nylig udtrykte betænkelighed ved den iranske straffelovs paragraf 226, der fastsætter: »at begå mord vil resultere i gengældelse, forudsat at den myrdede person ikke fortjente at dø i henhold til islamisk lov«; der henviser til, at fatwaer bruges til at retfærdiggøre, at en person »fortjener at dø«;

H.  der henviser til, at de aserbajdsjanske myndigheder ikke klart har fordømt fatwaen eller de offentlige dødstrusler, som Rafig Tagi modtog under retssagen mod ham for »religionsbespottelse« i 2007; der henviser til, at selv hans død kun fik minimal dækning på det statskontrollerede fjernsyn, og at myndighederne endnu ikke offentligt har fordømt mordet på ham;

I.  der henviser til, at de aserbajdsjanske myndigheder ikke har mange resultater at fremvise, hvad angår efterforskning af overfald på journalister, hvilket i betydelig grad har bidraget at skabe det klima af frygt og straffrihed, der i de seneste år har bredt sig ud over medielandskabet;

J.  der henviser til, at Aserbajdsjan er en aktiv deltager i Den Europæiske Naboskabspolitik og Østpartnerskabet, er medstifter af Euronest og dermed er forpligtet til at respektere demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet, der er kerneværdierne i disse initiativer;

K.  der henviser til, at Aserbajdsjan vil indtage en af de ikke-permanente pladser i FN's Sikkerhedsråd i perioden 2012-2013 og har forpligtet sig til at stå vagt om de værdier, der er udtrykt i FN's menneskerettighedskonvention;

L.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og deltager i den europæiske menneskerettighedskonvention såvel som i en række andre internationale menneskerettighedstraktater, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

M.  der henviser til, at Aserbajdsjan har forpligtet sig til at respektere menneskerettighederne som en del af de europæiske kerneværdier inden for rammerne af landets medlemskab af Europarådet, OSCE, ENP-handlingsplanen og den fælles erklæring på topmødet for Østpartnerskabet i Prag;

1.  fordømmer på det kraftigste mordet på Rafig Tagi og udtrykker sin bekymring over Samir Sadagatoglus personlige sikkerhed; er skuffet over, at de aserbajdsjanske myndigheder har undladt klart at fordømme mordet på Rafig Tagi og gøre offentligheden bekendt med efterforskningen af omstændighederne ved hans død;

2.  glæder sig over, at den aserbajdsjanske regering har nedsat en særlig arbejdsgruppe, der skal efterforske mordet på Rafig Tagi; opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre, at efterforskningen bliver grundig og effektiv, og at gerningsmændene retsforfølges ved en proces, der lever op til de internationale normer for en retfærdig rettergang;

3.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at gøre deres yderste for at beskytte Samir Sadagatoglus liv og sikkerhed;

4.  gør opmærksom på, at menings- og ytringsfriheden er indeholdt i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, herunder friheden til at kritisere religioner og trosforestillinger; understreger, at ytringsfriheden, både på og uden for internettet, er en grundlæggende del af et frit og demokratisk samfund og for beskyttelse og fremme af andre rettigheder; opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at afholde sig fra at misbruge straffeloven til at kvæle den frie debat om religion;

5.  gentager, at ubegrænset adgang til information og kommunikation og ucensureret adgang til internettet (internetfrihed) er universelle rettigheder og er uundværlige for menneskerettigheder såsom ytringsfrihed og adgang til information, såvel som for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed inden for det offentlige liv;

6.  insisterer på, at trusler og opfordring til vold mod enkeltpersoner, der udtrykker synspunkter, som af nogle religionstilhængere og trosretninger anses for »krænkende«, er helt uacceptable, at de ansvarlige for sådanne trusler og opfordringer skal retsforfølges, og at ytringsfriheden og de truede enkeltpersoners sikkerhed skal garanteres fuldt ud;

7.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at fjerne begrebet »fortjener døden« fra den reviderede straffelov, som i øjeblikket drøftes i Irans parlament; er dybt bekymret over, at eksistensen af fatwaer, der opfordrer til drab på en person, ved iranske domstole kan bruges som forsvar af enkeltpersoner anklaget for mord, med den begrundelse, at ofret »fortjente at dø«; opfordrer de iranske myndigheder til at sikre, at enhver, der mistænkes for at anstifte, planlægge, begå eller medvirke til mord, uanset om drabet finder sted i Iran eller andre steder, retsforfølges ved en retssag, der fuldt ud lever op til internationale normer for en retfærdig rettergang;

8.  opfordrer de iranske myndigheder til at tilbyde det nødvendige samarbejde til de aserbajdsjanske myndigheder under efterforskningen af mordet på Rafig Tagi, og sikre, at iranske præster ikke opfordrer til drab på nogen, hverken i Iran eller i noget andet land;

9.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at vise et reelt engagement til fordel for menneskerettighederne og overholde deres forpligtelser i henhold til folkeretten og i forbindelse med Euronest, det østlige partnerskab eller eventuelle fremtidige associeringsaftaler med EU, især når det gælder beskyttelsen af retten til liv og til ytringsfrihed;

10.  beklager, at de aserbajdsjanske myndigheder ikke var i stand til at udstede et visum til Europarådets Parlamentariske Forsamlings ordfører om politiske fanger; opfordrer Aserbajdsjans regering til at tillade ordføreren at besøge landet for at undersøge de påståede politiske fanger situation;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til regeringerne og parlamenterne i Republikken Aserbajdsjan og Den Islamiske Republik Iran, EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen og FN's Menneskerettighedsråd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik