Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (H.G. Wessberg - SV)
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss
 Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
 Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ***
 Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές
 Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας
 Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ***II
 Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I
Κείμενα (92 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου