Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. Wessberg - SV)
 Begäran om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet
 Ursprungsbevis för vissa textilprodukter ***I
 Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***
 Transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering
 Internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget
 Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***II
 Europeiska miljöräkenskaper ***I
Texter (55 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy