Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία *
 66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
 Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά
 Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
 Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου
 Eξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
 Eπιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
 Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
 ΑΕΠ και πέρα από αυτό - η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
 Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης
 Επενδύση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς
Κείμενα (944 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου