Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs - Strasbūra
 Šengenas acquis piemērošana Bulgārijā un Rumānijā *
 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesija
 Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogramma
 ES un Kanādas tirdzniecības attiecības
 Kredītreitingu aģentūras
 Ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšana
 Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darba un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību
 Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā
 Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem
 Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020”
 IKP un ne tikai — progresa novērtējums mainīgā pasaulē
 Eiropas satelītu navigācijas programmas
 Ieguldīšana nākotnē - jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai
Teksti (522 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika