Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 8 iunie 2011 - Strasbourg
 Aplicarea acquis-ului Schengen în Bulgaria şi în România *
 A 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite
 Al şaptelea program-cadru al UE pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative
 Relațiile comerciale UE-Canada
 Agenţiile de rating de credit
 Garantarea unor evaluări de impact independente
 Dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă şi sociale şi responsabilitatea socială a întreprinderilor europene
 Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare
 Opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi
 Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale în sprijinul Strategiei Europa 2020
 Dincolo de PIB - Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare
 Programele europene de navigație prin satelit
 Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii
Texte (555 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate