Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 8 juni 2011 - Strasbourg
 Tillämpning av Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien *
 FN:s generalförsamlings 66:e session
 EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demostration
 Handelsförbindelserna EU-Kanada
 Kreditvärderingsinstitut: framtidsutsikter
 Garanti för oberoende konsekvensbedömningar
 Den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar
 Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
 Främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag
 EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin
 Bortom BNP – Att mäta framsteg i en föränderlig värld
 De europeiska satellitnavigeringsprogrammen
 Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla
Texter (537 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy