Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
 Jmenování prezidentem Evropské centrální banky Maria Draghiho, kandidáta
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: General Motors Belgium
 Změna článku 51: společné schůze výborů
 Žádost, aby byl Adrian Severin zbaven poslanecké imunity
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu ***
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov ***
 Protokol mezi EU a Andorrou o celních bezpečnostních opatřeních ***
 Dohoda mezi ES a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví ***
 Provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013
 Evropská městská agenda a její budoucnost v politice soudržnosti
 Cíl 3: Výzva k územní spolupráci: budoucí program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce
 Aktuální stav a budoucí součinnost pro zvýšení efektivnosti mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a dalšími strukturálními fondy
 Prevence a náprava makroekonomické nerovnováhy ***I
 Urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku *
 Požadavky na rozpočtové rámce členských států *
 Účinné prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně ***I
 Posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik ***I
 Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně ***I
 Práva spotřebitelů (konečné hlasování) ***I
 Traktory uváděné na trh v rámci přechodného režimu ***I
 Bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem *
 Mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012
 Budoucnost SZP po roce 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
 Volba místopředsedy (výklad čl. 13 odst. 1 jednacího řádu)
 Dobrovolný systém označování průmyslových výrobků v Braillově písmu
Texty (750 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí