Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
 Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine - kandidaat Mario Draghi
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: General Motors/Belgia
 Kodukorra artikli 51 (komisjonide ühised koosolekud) muutmine
 Adrian Severini parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 ELi ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 ELi ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 ELi ja Andorra vaheline protokoll tolli turvameetmete kohta ***
 EÜ ja Kanada tsiviillennundusohutuse leping ***
 Ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamine
 Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas
 Eesmärk nr 3: piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tulevane tegevuskava
 ERFi ja teiste struktuurifondide tõhususe suurendamine
 Makromajanduse tasakaalunihete ennetamine ja korrigeerimine ***I
 Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamine *
 Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded *
 Eelarvejärelevalve euroalal ***I
 Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine ***I
 Euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavad täitemeetmed ***I
 Tarbija õigused ***I
 Paindlikkuskava alusel turule viidud traktorid ***I
 Kasutatud tuumkütus ja radioaktiivsed jäätmed *
 2012. aasta eelarveprojekti käsitlevad kolmepoolsed kohtumised
 Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel
 Asepresidendi valimine (kodukorra artikli 13 lõike 1 tõlgendamine)
 Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem
Tekstid (688 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika