Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel
 Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium
 51 artiklan muuttaminen: valiokuntien yhteiskokoukset
 Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Andorran välinen pöytäkirja turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä ***
 Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EY:n ja Kanadan sopimus ***
 Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen
 Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa
 Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma
 EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen
 Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I
 Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano *
 Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *
 Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I
 Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I
 Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I
 Kuluttajien oikeudet ***I
 Markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavat traktorit ***I
 Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte *
 Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous
 Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?
 Varapuhemiehen vaali (työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan tulkinta)
 Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella
Tekstit (727 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö