Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 23 ta' Ġunju 2011 - Brussell
 Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew: is-Sur Mario Draghi, kandidat
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: General Motors/Belġju
 Emenda tal-Artikolu 51: Laqgħat ta' kumitati konġunti
 Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Adrian Severin
 L-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika tas-Seychelles ***
 L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe ***
 Protokoll UE-Andorra dwar miżuri doganali ta' sigurtà ***
 Ftehim KE-Kanada dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili ***
 L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013
 L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni
 Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali
 Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra
 Il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi ***I
 L-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv *
 Ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri *
 Is-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro ***I
 Is-sorveljanza ta' pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika ***I
 Miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro ***I
 Drittijiet tal-konsumatur ***I
 Dispożizzjonijiet għat-tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà ***I
 Fjuwil użat u skart radjuattiv *
 Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012
 Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali
 Elezzjoni ta' Viċi President (interpretazzjoni tal-Artikolu 13(1) tar-Regoli ta' Proċedura)
 Sistema volontarja ta’ tikkettar b’format Braille fuq il-pakkett ta’ prodotti industrijali
Testi (750 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza