Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 5. juuli 2011 - Strasbourg
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Odense Steel Shipyard/Taani
 ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtt – üleujutused Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis 2010. aastal
 Paranduseelarve projekt nr 2/2011: üleujutused Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis 2010. aasta septembris
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: äriühing LM Glasfiber/Taani
 Õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks asutatud amet ***I
 Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust *
 Universaalteenus ja hädaabinumber 112
 Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturg
 Paranduseelarve projekt nr 3/2011: 2010. aasta eelarve ülejääk
 Tarbijakaitseseaduse jõustamine ***I
 Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I
 Finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendav järelevalve ***I
 Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***I
 Investeeringute tagamise skeemid ***I
 Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I
 Läbivaadatud Ungari põhiseadus
 Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat
 Arenguriikidele antav eelarvetoetus
 Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda
 Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused
 ELi arengupoliitika mõju
Tekstid (970 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika