Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 5. heinäkuuta 2011 - Strasbourg
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2011: vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: LM Glasfiber / Tanska
 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto ***I
 Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta *
 Yleispalvelu ja hätänumero 112
 Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2011: varainhoitovuoden 2010 ylijäämä
 Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpano ***I
 OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit ***I
 Finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta ***I
 Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I
 Sijoittajien korvausjärjestelmät ***I
 Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***I
 Unkarin tarkistettu perustuslaki
 Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen
 Kehitysmaille annettava budjettituki
 Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen
 Yleishyödylliset sosiaalipalvelut
 EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus
Tekstit (1046 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö