Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 5 juli 2011 - Straatsburg
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Odense Steel Shipyard/Denemarken
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU – overstromingen in Slovenië, Kroatië en Tsjechië in 2010
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2011: overstromingen van 2010 in Slovenië, Kroatië en Tsjechië
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: LM Glasfiber/Denemarken
 Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I
 Producten die een vrijstelling of een vermindering van de "octroi de mer" kunnen genieten *
 Universele dienst en alarmnummer "112"
 Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2011: begrotingsoverschot 2010
 Handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I
 OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I
 Aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ***I
 Baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ***I
 Beleggerscompensatiestelsels ***I
 Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden ***I
 Herziene Hongaarse grondwet
 Vijfde cohesieverslag en de Strategie voor het cohesiebeleid na 2013
 De toekomst van EU-begrotingssteun aan ontwikkelingslanden
 Energie-infrastructuurprioriteiten voor 2020 en daarna
 Sociale diensten van algemeen belang
 Het trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid
Teksten (1078 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid