Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 5 iulie 2011 - Strasbourg
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Odense Steel Shipyard/Danemark
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Inundaţiile din 2010 din Slovenia, Croaţia şi Republica Cehă
 Proiect de buget rectificativ nr. 2/2011 - inundaţiile din septembrie 2010 din Slovenia, Croaţia şi Republica Cehă
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Întreprinderea LM Glasfiber/Danemarca
 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție***I
 Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare *
 Serviciul universal de urgență și numărul 112 pentru apeluri de urgență
 O piaţă a comerţului cu amănuntul mai eficientă şi mai corectă
 Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2011: excedentul din exerciţiul bugetar 2010
 Aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I
 Instrumente financiare derivate, contrapartide centrale și registre centrale de tranzacții ***I
 Supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar ***I
 Vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit ***I
 Sistemele de compensare pentru investitori ***I
 Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor ***I
 Constituţia ungară revizuită
 Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013
 Sprijinul bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare
 Prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post 2020
 Serviciile sociale de interes general
 Impactul politicii de dezvoltare a UE
Texte (1089 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate