Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 5. julij 2011 - Strasbourg
 Uporaba sklada za prilagoditev globalizaciji: Odense Steel Shipyard/Danska
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU - poplave v Sloveniji, na Hrvaškem in na Češkem v letu 2010
 Predlog spremembe proračuna št. 2/2011: poplave v Sloveniji, na Hrvaškem ter na Češkem v letu 2010
 Uporaba sklada za prilagoditev globalizaciji: podjetje LM Glasfiber/Danska
 Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice ***I
 Izdelki, ki so upravičeni do oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin *
 Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112
 Bolj učinkovit in pošten maloprodajni trg
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2011: proračunski presežek v letu 2010
 Izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I
 Izvedeni finančni instrumenti, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov ***I
 Dopolnilni nadzor finančnih subjektov v finančnem konglomeratu ***I
 Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja ***I
 Odškodninske sheme za vlagatelje ***I
 Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju ***I
 Prenova madžarske ustave
 Peto kohezijsko poročilo in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013
 Proračunska podpora EU državam v razvoju
 Prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje
 Socialne storitve splošnega pomena
 Učinek razvojne politike EU
Besedila (947 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov