Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 6 юли 2011 г. - Страсбург
 Списък на документите за пътуване, даващи право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се полага виза***I
 Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж
 Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз
 Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***II
 Улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ***II
 Многогодишна финансова рамка за периода 2007—2013 ***
 Работна програма на Комисията за 2012 г.
 Законодателство относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните
 Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността
 Жените и ръководството на предприятията
 Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат
Текстове (516 kb)
Правна информация - Политика за поверителност