Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
 Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση ***I
 Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη
 Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II
 Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ***
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012
 Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων
 Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος
 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων
 Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες
Κείμενα (536 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου