Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 6. julij 2011 - Strasbourg
 Seznam potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum ***I
 Evropske širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija
 Varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji
 Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***II
 Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***II
 Večletni finančni okvir za obdobje 2007-2013 ***
 Delovni program Komisije za leto 2012
 Zakonodaja o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru živil in krme
 Varnost letalstva s posebnim poudarkom na varnostnih skenerjih
 Ženske in vodenje podjetij
 Finančna, gospodarska in socialna kriza: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili
Besedila (272 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov