Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg
 Resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning ***I
 Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt
 Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen
 Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna ***II
 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott ***II
 Utkastet till rådets förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2007–2013 ***
 Kommissionens arbetsprogram för 2012
 Lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband därmed
 Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar
 Kvinnor och företagsledarskap
 Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ
Texter (301 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy