Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg
 Európsky rok aktívneho starnutia (2012) ***I
 Situácia v Sýrii, Jemene a Bahrajne v súvislosti so situáciou v arabskom svete a severnej Afrike
 Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie
 Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska
 Zmeny schengenského systému
 Vykonávanie článkov 9 a 10 protokolu č. 1 k Lisabonskej zmluve, pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu v oblasti SZBP/SBOP
 Schéma distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Únii
 Pokrok v opatreniach proti mínam
 Konžská demokratická republika, masové znásilňovanie v provincii Južné Kivu
 Indonézia, vrátane útokov na menšiny
 India, najmä trest smrti pre Davindera Pala Singha
Texty (200 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia