Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 13. september 2011 - Strasbourg
 Parlamendiliikme Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) ***I
 Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I
 Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas ***I
 Teatavate nõukogu vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 Määruse (EMÜ) nr 429/73 ja määruse (EÜ) nr 215/2000 kehtetuks tunnistamine ***I
 Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju ***I
 Galileo programmil põhineva globaalse satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamine ***I
 Rahvusvaheline troopilise puidu leping ***
 ELi ja Šveitsi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitlev leping ***
 ELi ja Norra leping, milles käsitletakse lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel ***
 EÜ ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe laiendamine Liechtensteinile ***
 Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsioon ***
 ELi ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse leping ***
 Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitlev ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping ***
 Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte *
 Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid
 Pensionieale lähenevate naiste olukord
 Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides
 Ühise põllumajanduspoliitika raames ettenähtud otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine ***I
 Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid ***I
 Tõhus Euroopa toorainestrateegia
 Muste mere kalavarud
 Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus
 Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes
 Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus, koordinaatorite koosolekud ja sõltumatute parlamendiliikmete teavitamine (kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendamine)
Tekstid (314 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika