Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
 Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) ***I
 Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***I
 Eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen ***I
 Eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoaminen ***I
 Asetuksen (ETY) N:o 429/73 ja asetuksen (EY) N:o 215/2000 kumoaminen ***I
 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kodifikaatio) ***I
 Julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä ***I
 Kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus ***
 EU:n ja Sveitsin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus ***
 EU:n ja Norjan välinen maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskeva sopimus ***
 EY:n ja Sveitsin välisen, maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentaminen koskemaan Liechtensteiniä ***
 Aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Etelä-Tyynellämerellä koskeva yleissopimus ***
 Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EU:n ja Brasilian välinen sopimus ***
 EU:n sekä Islannin ja Norjan välisen Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan välistä luovutusmenettelyä koskevan sopimuksen tekeminen ***
 Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva yhteisyritys *
 Tilintarkastuspolitiikka: kriisin opetukset
 Eläkeikää lähestyvien naisten tilanne
 Sovittelua koskevan direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa
 Yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen ***I
 Julkisesti tuetut vientiluotot ***I
 Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia
 Mustanmeren kalastus
 Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuus avomerellä
 Naisyrittäjyys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
 Menettelyt, jotka koskevat valiokuntien yhteiskokousmenettelyä, koordinaattorien kokouksia ja sitoutumattomien jäsenten tiedonsaantia (työjärjestyksen 51 ja 192 artiklan tulkinta)
Tekstit (336 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö