Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2011 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Hanso-Peterio Martino imunitetą
 Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) ***I
 Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I
 Nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai ***I
 Tam tikrų nebeaktualių Tarybos aktų panaikinimas ***I
 Reglamento (EEB) Nr. 429/73 ir Reglamento (EB) Nr. 215/2000 panaikinimas ***I
 Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikis aplinkai ***I
 Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarka ***I
 Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos ***
 ES ir Šveicarijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos ***
 Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų ***
 EB ir Šveicarijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais išplėtimas siekiant jį taikyti Lichtenšteinui ***
 Konvencija dėl pietų Ramiojo vandenyno atviros jūros žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo ***
 ES ir Brazilijos susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos ***
 ES ir Islandijos bei Norvegijos susitarimas dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ***
 Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė *
 Audito politika. Per krizę įgyta patirtis
 Prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėtis
 Direktyva dėl tarpininkavimo valstybėse narėse
 Tiesioginių išmokų pagal bendrą žemės ūkio politiką savanoriškas moduliavimas ***I
 Oficialiai remiami eksporto kreditai ***I
 Veiksminga Europos žaliavų strategija
 Dabartinis ir būsimas žuvininkystės Juodojoje jūroje valdymas
 Su nafta ir dujomis susijusios veiklos atviroje jūroje sauga
 Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse
 Bendrų komitetų posėdžių ir koordinatorių posėdžių procedūra bei nepriklausomų Parlamento narių informavimas (Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 192 straipsnių išaiškinimas)
Tekstai (328 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika