Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2011. gada 13. septembris - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin deputāta imunitāti
 Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) ***I
 Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***I
 Novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana kopējās lauksaimniecības politikas jomā ***I
 Dažu novecojušu Padomes tiesību aktu atcelšana ***I
 Regulas (EEK) Nr. 429/73 un Regulas (EK) Nr. 215/2000 atcelšana ***I
 Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I
 Piekļuve publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko piedāvā globālā satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu ***I
 Starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem ***
 ES un Šveices nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību ***
 ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu papildu tirdzniecības atvieglojumiem ***
 EK un Šveices nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību attiecināšana uz Lihtenšteinu ***
 Konvencija par tāljūras zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna dienvidu daļā ***
 ES un Brazīlijas nolīgums par civilās aviācijas drošību ***
 Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju ***
 Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" *
 Revīzijas politika — no krīzes gūtā pieredze
 Pirmspensijas vecuma sieviešu stāvoklis
 Direktīva par starpniecību dalībvalstīs
 Brīvprātīga modulācija tiešajiem maksājumiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku ***I
 Valsts atbalstīti eksporta kredīti ***I
 Efektīva Eiropas stratēģija izejvielu jomā
 Melnās jūras zvejniecība
 Drošība, veicot naftas un gāzes nozares darbības jūrā
 Sieviešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos
 Procedūras ar iesaistīto komiteju sanāksmēm, koordinatoru sanāksmēm un informācija politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem (Reglamenta 51. un 192. panta interpretācija)
Teksti (333 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika