Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
 Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina
 Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) ***I
 Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I
 Zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I
 Zrušenie určitých zastaraných právnych aktov Rady ***I
 Zrušenie nariadenia (EHS) č. 429/73 a nariadenia (ES) č. 215/2000 ***I
 Vplyvy určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I
 Verejne regulovaná služba, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo ***I
 Medzinárodná dohoda o tropickom dreve ***
 Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov ***
 Rozšírenie Dohody medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami na Lichtenštajnsko ***
 Dohovor o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne ***
 Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o bezpečnosti civilného letectva ***
 Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a Islandom a Nórskom ***
 Spoločný podnik pre palivové články a vodík *
 Audítorska politika: poučenie z krízy
 Situácia žien v preddôchodkovom veku
 Smernica o mediácii v členských štátoch
 Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I
 Štátom podporované vývozné úvery ***I
 Účinná stratégia pre oblasť surovín pre Európu
 Rybné hospodársto v Čiernom mori
 Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori
 Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov
 Postup spoločných schôdzí výborov, schôdzí koordinátorov a prístup k informáciám pre poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín (výklad článkov 51 a 192 rokovacieho poriadku)
Texty (342 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia