Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 13. september 2011 - Strasbourg
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu
 Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I
 Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I
 Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike ***I
 Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta ***I
 Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000 ***I
 Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I
 Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo ***I
 Mednarodni sporazum o tropskem lesu ***
 Sporazum med Evropsko unijo in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ***
 Sporazum med Evropsko unijo in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode ***
 Razširitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švico o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Lihtenštajn ***
 Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu ***
 Sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu ***
 Sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško ***
 Skupno podjetje za gorivne celice in vodik *
 Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize
 Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti
 Direktiva o mediaciji v državah članicah
 Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike ***I
 Uradno podprti izvozni krediti ***I
 Učinkovita strategija o surovinah za Evropo
 Ribištvo v Črnem morju
 Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju
 Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih
 Postopek s skupnimi sejami odborov, sestanki koordinatorjev in informacije samostojnim poslancem (razlagi členov 51 in 192 Poslovnika)
Besedila (304 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov