Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 14. septembra 2011 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: AT/AT&S, Rakúsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: AT/Steiermark a Niederösterreich, Rakúsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland a Utrecht divízia 18, Holandsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant divízia 18, Holandsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/028 NL/Overijssel divízia 18, Holandsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland divízia 18, Holandsko
 Integrita a transparentnosť trhu s energiou ***I
 Výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009)
 Prístup verejnosti k dokumentom za obdobie 2009 – 2010
 Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o vypočutia dezignovaných členov Komisie
 Prebiehajúce rokovania v Dauhe
 Lepšia tvorba právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita a inteligentná regulácia
 Činnosť Výboru pre petície za rok 2010
 Stratégia EÚ pre bezdomovectvo
 Komplexný prístup k antropogénnym emisiám, iným ako CO2, ovplyvňujúcim klímu
Texty (257 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia