Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 27. září 2011 - Štrasburk
 Obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi EU a Palestinou ***
 Dohoda EU-Mexiko o některých aspektech leteckých služeb ***
 Dohody EU-Kapverdy o partnerství v odvětví rybolovu ***
 Memorandum EU-USA o spolupráci při výzkumu a vývoji v oblasti civilního letectví ***
 Rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny ***
 Financování výzkumu a inovací v EU
 Systém Evropských škol
 Budoucí politika soudržnosti EU
 Důraznější evropská reakce na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci
 Profesionální přeshraniční silniční přeprava eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny ***I
 Zboží a technologie dvojího užití ***I
 Cestovní ruch v Evropě
 Evropská bezpečnost silničního provozu
 Infrastruktura přehrad v rozvojových zemích
 Pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin
 Jednostranná prohlášení vložených do zápisu ze zasedání Rady
 Nová obchodní politika pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020
 Vytvoření evropsko-středomořských programů Erasmus a Leonardo
Texty (469 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí