Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Συναλλαγές γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παλαιστίνης ***
 Συμφωνία ΕΕ-Μεξικού σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
 Μνημόνιο συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ***
 Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ***
 Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ
 Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων
 Μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ
 Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας
 Επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I
 Είδη και τεχνολογία διπλής χρήσης ***I
 Τουρισμός στην Ευρώπη
 Ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια
 Υποδομή σε φράγματα στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας
 Μονομερείς δηλώσεις που καταχωρούνται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου
 Νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020
 Δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci»
Κείμενα (786 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου