Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 27. syyskuuta 2011 - Strasbourg
 EU:n ja palestiinalaishallinnon välinen maatalous- ja kalastustuotteiden kauppa ***
 EU:n ja Meksikon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***
 EU:n ja Kap Verden välinen kalastuskumppanuussopimus ***
 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen siviili-ilmailualan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvä yhteistyöpöytäkirja ***
 Euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välisistä ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista annetun asetuksen soveltamisalan laajentaminen ***
 EU:n tutkimus- ja innovointirahoitus
 Eurooppa-koulujärjestelmä
 EU:n tuleva koheesiopolitiikka
 Euroopan katastrofiapu: pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli
 Ammattimaiset eurorahan maantiekuljetukset jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella ***I
 Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä ***I
 Euroopan matkailupolitiikka
 Euroopan tieliikenneturvallisuus
 Kehitysmaiden patoinfrastruktuurit
 Kehitysmaiden auttaminen selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista
 Neuvoston istuntojen pöytäkirjoihin liitetyt yksipuoliset lausumat
 Eurooppa 2020 -strategian mukainen Euroopan uusi kauppapolitiikka
 Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien perustamiseen
Tekstit (438 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö