Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2011. gada 27. septembris - Strasbūra
 ES un Palestīnas tirdzniecība ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem ***
 Nolīgums starp ES un Meksiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp ES un Kaboverdi ***
 Civilās aviācijas pētniecības un izstrādes sadarbības memorands starp ES un ASV ***
 Regulas par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm darbības jomas paplašināšana ***
 ES pētniecības un inovāciju finansējums
 Eiropas skolu sistēma
 Turpmākā ES kohēzijas politika
 Eiropas reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme
 Euro skaidras naudas profesionāli pārrobežu autotransporta pārvadājumi starp euro zonas dalībvalstīm ***I
 Divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrole ***I
 Eiropas tūrisma nozare
 Eiropas ceļu satiksmes drošība
 Finansējuma piešķiršana aizsprostu infrastruktūras stiprināšanai jaunattīstības valstīs
 Atbalsts jaunattīstības valstīm, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās problēmas
 Vienpusējas deklarācijas Padomes sanāksmju protokolos
 Jauna Eiropas tirdzniecības politika saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020”
 Programmas „Erasmus” un „Leonardo da Vinci” izveide Vidusjūras reģionam
Teksti (435 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika