Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 27 września 2011 r. - Strasburg
 Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną ***
 Umowa między UE a Meksykiem dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka ***
 Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym ***
 Rozszerzenie zakresu rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***
 Finansowanie unijne na rzecz badań naukowych i innowacji
 System szkół europejskich
 Przyszła polityka spójności UE
 Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej
 Zawodowy, transgraniczny transport drogowy gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***I
 Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. ***I
 Europejski sektor turystyczny
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie
 Infrastruktura tam w krajach rozwijających się
 Wsparcie krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym
 Jednostronne oświadczenia załączane do protokołów posiedzeń Rady
 Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii EUROPA 2020
 Utworzenie euro-sródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci
Teksty (467 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności