Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 27 september 2011 - Strasbourg
 Handel med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter mellan EU och Palestina ***
 Avtal EU/Mexiko om vissa luftfartsaspekter ***
 Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Kap Verde ***
 Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom den civila luftfarten ***
 Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet ***
 EU:s finansiering av forskning och innovation
 Systemet med Europaskolor
 EU:s framtida sammanhållningspolitik
 Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll
 Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet ***I
 Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I
 Europeisk turism
 Europeisk trafiksäkerhet 2011–2020
 Damminfrastrukturen i utvecklingsländerna
 EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen
 Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden
 En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin
 Inrättande av Erasmus- och Leonardo-program för Europa-Medelhavsområdet
Texter (440 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy