Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011: eigen middelen en migratie- en vluchtelingenstromen
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2010/017 DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken)
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/003 DE/Amsberg en Düsseldorf - automobielindustrie in Duitsland
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: verzoek EGF/2010/026 PT/Rohde/Portugal
 Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Argentinië) ***
 Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Australië) ***
 Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland) ***
 Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I
 Begrotingstoezicht in de eurozone ***I
 Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone ***I
 Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I
 Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten *
 Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten *
 Seksuele geaardheid en genderidentiteit in het kader van de VN-Mensenrechtenraad
Teksten (134 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid