Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 28 września 2011 r. - Strasburg
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2011: środki własne a przepływy migracyjne i przepływy uchodźców
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery przedstawiony przez Danię )
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/003 DE/Arnsberg i Düsseldorf – przemysł samochodowy / Niemcy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/026 PT/Rohde-Portugalia
 Zmiana list koncesyjnych Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do UE (porozumienie UE - Argentyna) ***
 Zmiana list koncesyjnych Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do UE (porozumienie UE - Australia) ***
 Zmiana list koncesyjnych Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do UE (porozumienie UE - Nowa Zelandia) ***
 Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I
 Nadzór budżetowy w strefie euro ***I
 Środki egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I
 Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I
 Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu *
 Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *
 Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ
Teksty (130 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności