Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I
 Κατάσταση στην Παλαιστίνη
 Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
 Ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας
 Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού
Κείμενα (148 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου