Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra
 Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi ***I
 Stāvoklis Palestīnā
 Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne
 Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide
 Civilie kara invalīdi
Teksti (84 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika