Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 29 september 2011 - Straatsburg
 Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I
 De situatie in Palestina
 Rio+20-top
 Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
 Oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening
 Burgers die in een oorlogssituatie gehandicapt zijn geraakt
Teksten (87 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid