Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 - Βρυξέλλες
 Συμφωνία ΕΕ/Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων
 Το μέλλον του ΦΠΑ
 Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της ΕΕ ***II
 Εγγραφή για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη ***I
 Εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα, και θέσπιση άδειας εξαγωγής, καθώς και μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά ***I
 Έκτακτα εμπορικά μέτρα για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Οκτωβρίου 2011)
 Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν
 Η διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων στην Ένωση
Κείμενα (138 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου