Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
 ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
 Kindlustuse tagamise skeemid
 Käibemaksu tulevik
 Nõukogu soovitus nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige
 ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II
 Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kapitalis ***I
 ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete kehtestamine ***I
 Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ***I
 Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011)
 Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga
 Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus
Tekstid (76 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika