Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 13. lokakuuta 2011 - Bryssel
 EU:n ja Kap Verden välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***
 Vakuutustakuujärjestelmät
 Alv:n tulevaisuus
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 EU:n takuu EIP:lle unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta ***II
 Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) pääoman korottaminen Euroopan unionin kyseisestä pääomasta merkitsemillä uusilla osakkeilla ***I
 Yhdistyneiden Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpano ja ampumaaseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvat ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyt ***I
 Poikkeukselliset kaupan toimenpiteet Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ***I
 Eurooppa-neuvoston kokouksen (23. lokakuuta 2011) valmistelu
 Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengenin alueeseen
 Koirakannan hallinta Euroopan unionissa
Tekstit (81 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö